Lakenvelder runderen

Begrazing boomweide Vaeshartelt gestart

Sinds dit voorjaar grazen op twee boomweiden in de buurt van Vaeshartelt Lakenvelder runderen. Het zijn twee volwassen koeien en drie pinken (jonge koeien). In verband met de massale groei van gras en kruiden worden nog enkele dieren bijgeplaatst. De Lakenvelder is een oud runderras met een opvallende tekening (een witte band over een verder zwarte of roodbruine vacht). De koeien eten het gras en de kruiden en houden het gebied open. Doordat de dieren selectief grazen neemt de variatie en biodiversiteit in het gebied toe. Vlinders en insecten profiteren van de bloeiende planten en dit trekt weer allerlei vogelsoorten aan. Vanaf het onderhoudspad langs de beek Gelei zijn de mooie dieren te bekijken. De koeien blijven, afhankelijk van de grasgroei, tot het najaar. Als het nodig mocht zijn worden binnenkort ook nog Nubische geiten uitgezet.

De begrazing maakt deel uit van het stadslandbouwproject 'De Drie Poorten'. Op het bouwland staan dit jaar biologische aardappelen.          

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>