Maastricht gastgemeente landelijke Boomfeestdag

Op 22 maart 2017 viert Stichting Nationale Boomfeestdag haar 60-jarig jubileum. Boomfeestdag werd 60 jaar geleden opgericht door Staatsbosbeheer. Aanleiding was een oproep van de Verenigde Naties voor een World Festival of Trees.  De oproep was bedoeld om de jeugd te betrekken bij de natuur en dus hun eigen hun toekomst.

De eerste Boomfeestdag werd in 1957 gehouden in Apeldoorn. Toen deden 1.500 kinderen mee. Precies 60 jaar later doen 100.000 kinderen mee.  Zij planten ruim 200.000 bomen en struiken in 300 gemeenten.  In totaliteit heeft de Nederlandse schooljeugd dankzij Nationale Boomfeestdag en in samenwerking met vele gemeenten zeker 11 miljoen bomen geplant. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan een duurzame wereld.

Gastgemeente voor het jubileumfeest is Maastricht. Bij gelegenheid van Boomfeestdag planten enkele honderden Maastrichtse schoolkinderen  bomen  op het dak van de nieuwe A2-tunnel als onderdeel van De Groene Loper: het plan voor herinrichting van het stadsgebied boven de tunnel  vanaf het Europaplein tot aan de Meerssenerweg.  

Thema van de Boomfeestdag 2017 is Bomen Verbinden.  Het thema is bedoeld als knipoog om meer aandacht te krijgen voor de natuur in Europees verband. Dit als vervolg op de Klimaattop in Parijs afgelopen november. In Maastricht worden dan ook vertegenwoordigers van EU-lidstaten uitgenodigd om samen met kinderen bomen te planten en  daarbij aandacht te vragen voor samenwerking voor het behoud van de natuur in Europa.

Programma Maastricht 

- Van 9.00 uur tot ongeveer 10.00 uur worden nieuwe bomen geplant in de Frankenstraat. Ook burgemeester Annemarie Penn-te Strake en Boomfeestdag-voorzitter Onno Hoes steken de handen uit de mouwen.

- Vanaf 12.30 uur tot 16.00 uur kunt u de GroenMarkt  bezoeken in trefcentrum Wittevrouwenveld.  De toegang is gratis.

- Van 12.30 uur tot ongeveer 13.00 uur planten de kinderen een bomencirkel bij de tijdelijke Maartensbrug op de kop van de Frankenstraat.

Klik hier voor de flyer

Zeker 15 organisaties doen mee aan de GroenMarkt. Tot de deelnemers behoren o.a. Buitengoed Geul & Maas, CNME, IVN-district Limburg, Vogelwacht Limburg en projectorganisatie De Groene Loper. Sommige marktkraampjes zijn extra bijzonder. Bij de stand van de GreenGuard kut u bijvoorbeeld echte regenwormen in bakken bekijken en ontdekken hoe belangrijk deze beestjes zijn voor een gezonde grond waarin de bomen goed kunnen wortelen. Bij het  nieuwe bedrijf FanTAStisch zijn boodschappentassen te zien, die gemaakt zijn van verschillende soorten zakken uit de bakkerij en autogordels van de sloop. Per verkochte tas gaat een bijdrage naar de Boomfeestdag.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>