Eerste bouwbord Buitengoed Geul & Maas geplaatst bij mergelsteilwanden in Valkenburg

Tijdens de boomfeestdag op 14 november plaatsten wethouders Remy Meijers en Carlo Vankan in Valkenburg het eerste Buitengoed-projectbord. Dit bord werd geplaatst in de Plenkertstraat bij de inrichting van de mergelsteilwanden in het Polferbos. Het Buitengoed-projectbord is meer dan alleen een bouwbord met daarop informatie over de opdrachtgever, samenwerkende partijen en uitvoerder. Aan het Buitengoed-projectbord is ook een informatiebord bevestigd dat uitgebreidere informatie over het project geeft. Dit alles in de huisstijl van het Buitengoed dat op meerdere plekken in het gebied zal terugkomen. 

Het Polferbos in Valkenburg wordt dit najaar opgeknapt. Daarbij wordt niet alleen gewerkt aan de natuur en de wandelpaden, maar ook aan de veiligheid en stabiliteit van de steile mergelwanden in de Plenkertstraat.

 Het opknappen van het Polferbos past binnen de visie van Buitengoed Geul & Maas en wordt door de Provincie ondersteund. De opknapwerkzaamheden aan de mergelsteilwanden leveren een bijdrage aan Buitengoed Geul & Maas, omdat nieuwe natuur wordt ontwikkeld, nieuwe beheervormen ontstaan en het thema mergel beleefbaar wordt gemaakt.  

Start u in het Buitengoed Geul & Maas met een nieuw project of initiatief en wilt u hierbij graag een bouwbord of informatiebord plaatsen? Wellicht dat u hiervoor de borden van Buitengoed Geul en Maas kunt gebruiken en u tevens in aanmerking kunt komen voor een financiële bijdrage. U kunt hierover contact opnemen met Cindy Macheels, Programmamedewerker Buitengoed Geul & Maas cgc.macheels@buitengoedgeulmaas.nl

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>