Ontwerp-bestemmingsplan ‘Landgoederenzone’

Het college van B&W van de gemeente Maastricht heeft het ontwerp van het bestemmingsplan Landgoederenzone voor een periode van zes weken (4 maart tot 15 april) ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan iedere belanghebbende zijn zienswijze aan de gemeenteraad van Maastricht kenbaar maken. De ter inzage legging vindt plaats in het kader van een actualisering en modernisering van bestemmingsplannen. Mogelijk kan het voor u van belang en interessant zijn hier kennis van te nemen. Hier ziet u de officiële bekendmaking zoals die in de media is gepubliceerd.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>