Buitenplaats Vaeshartelt

Het Verhaal van …. Buitenplaats Vaeshartelt

Op 1 januari 1995 opende de stichting Buitenplaats Vaeshartelt, na een grondige restauratie en uitbreiding, de poorten voor publiek. In de afgelopen twintig jaar hebben honderdduizenden gasten en bezoekers kennis kunnen maken met de buitenplaats en de ontwikkelingen kunnen volgen.

Uitbreiding gebouwen en landgoed
Na het kasteel is ook de monumentale boerderij gerestaureerd, uitgebreid en herbestemd tot kantoor. De Ingangspartij en het Poortwachtershuis is gerestaureerd en in gebruik genomen als groepsaccommodatie.
Het landgoed is gegroeid van 7 naar 23 hectare door het aankopen van gronden die van oudsher bij het landgoed hoorden, dat ooit 118 hectare groot was. Het Engelse landschapspark en het Sterrenbos zijn in ere hersteld,  er zijn diverse bruggen en een theehuis geplaatst.

Aandacht voor de natuur
Er is een zes hectare grote Proeftuin aangelegd, met 200 hoogstamfruitbomen met oude Limburgse fruitrassen, allerlei soorten zacht- en leifruit en een moestuin. In deze tuin heeft ook het Bijenpaviljoen, dat op de Floriade in Venlo heeft gestaan, een tweede leven gekregen. Het biedt plaats aan zes bijenvolken en wordt twee zondagen per maand opengesteld voor publiek door de imkers van Imkervereniging Mergelland.

De buitenplaats wordt volledig biologisch beheerd. Er wordt naar gestreefd om kringlopen zo sluitend mogelijk te krijgen en alles wat de buitenplaats levert te gebruiken. Zo wordt alle groenafval, uit de tuin en uit de keuken, gecomposteerd en weer gebruikt als meststof, worden de groenten en het fruit in de keuken verwerkt en maakt een eigen botanist met het groen van buiten de decoraties binnen. De tuinbaas zorgt er met tientallen vrijwilligers en de natuur zelf voor dat alles groeit en bloeit.

Ook in de komende twintig jaar zal de Buitenplaats zich blijven ontwikkelen. Er liggen nog veel mooie plannen op de plank om uitgevoerd te worden.

De buitenplaats is 365 dagen per jaar publiek toegankelijk. Iedereen is welkom om van de buitenplaats te komen genieten en de toekomstige ontwikkelingen te volgen!

Zie hier de foto’s van het preuvefestival van 6 september jl op het Buitenplaats terrein 
Zie hier het filmpje over 'regout in het Buitengoed' bij de Buitenplaats

Kijk voor meer informatie op: www.vaeshartelt.nl en www.erfgoedvaeshartelt.nl

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>