Buitenplaats Vaeshartelt

Het Verhaal van …. Buitenplaats Vaeshartelt

Op 1 januari 1995 opende de stichting Buitenplaats Vaeshartelt, na een grondige restauratie en uitbreiding, de poorten voor publiek. In de afgelopen twintig jaar hebben honderdduizenden gasten en bezoekers kennis kunnen maken met de buitenplaats en de ontwikkelingen kunnen volgen.

Uitbreiding gebouwen en landgoed
Na het kasteel is ook de monumentale boerderij gerestaureerd, uitgebreid en herbestemd tot kantoor. De Ingangspartij en het Poortwachtershuis is gerestaureerd en in gebruik genomen als groepsaccommodatie.
Het landgoed is gegroeid van 7 naar 23 hectare door het aankopen van gronden die van oudsher bij het landgoed hoorden, dat ooit 118 hectare groot was. Het Engelse landschapspark en het Sterrenbos zijn in ere hersteld,  er zijn diverse bruggen en een theehuis geplaatst.

Aandacht voor de natuur
Er is een zes hectare grote Proeftuin aangelegd, met 200 hoogstamfruitbomen met oude Limburgse fruitrassen, allerlei soorten zacht- en leifruit en een moestuin. In deze tuin heeft ook het Bijenpaviljoen, dat op de Floriade in Venlo heeft gestaan, een tweede leven gekregen. Het biedt plaats aan zes bijenvolken en wordt twee zondagen per maand opengesteld voor publiek door de imkers van Imkervereniging Mergelland.

De buitenplaats wordt volledig biologisch beheerd. Er wordt naar gestreefd om kringlopen zo sluitend mogelijk te krijgen en alles wat de buitenplaats levert te gebruiken. Zo wordt alle groenafval, uit de tuin en uit de keuken, gecomposteerd en weer gebruikt als meststof, worden de groenten en het fruit in de keuken verwerkt en maakt een eigen botanist met het groen van buiten de decoraties binnen. De tuinbaas zorgt er met tientallen vrijwilligers en de natuur zelf voor dat alles groeit en bloeit.

Ook in de komende twintig jaar zal de Buitenplaats zich blijven ontwikkelen. Er liggen nog veel mooie plannen op de plank om uitgevoerd te worden.

De buitenplaats is 365 dagen per jaar publiek toegankelijk. Iedereen is welkom om van de buitenplaats te komen genieten en de toekomstige ontwikkelingen te volgen!

Zie hier de foto’s van het preuvefestival van 6 september jl op het Buitenplaats terrein 
Zie hier het filmpje over 'regout in het Buitengoed' bij de Buitenplaats

Kijk voor meer informatie op: www.vaeshartelt.nl en www.erfgoedvaeshartelt.nl

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>