Uitleg over het kastelenpark
Uitleg bij wijngaard Raarberg
Vankan geeft uitleg in de bus over het BGM
Krabbendam licht een aantal projecten toe

Bestuurders ervaren Buitengoed

Op 22 september was er een bustour voor de statenleden van de Provincie en de gemeenteraadsleden van de samenwerkende overheden in Buitengoed Geul & Maas. (Zie hier de foto's van de bustour). Een uitmuntende kans om in een breder perspectief te praten over de actuele stand van zaken en toekomst van het Buitengoed, maar ook om een aantal pareltjes van dichtbij te beleven. Met de woorden van Confusius, een filosoof uit het oude China,: ‘Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.’

Levend landschapsmuseum
De tour ging langs diverse uitgevoerde en lopende projecten in het Buitengoed waarin de diverse speerpunten van het programma (herbestemming van kastelen en landgoederen, ontwikkeling groen en landschap, toegankelijkheid en participatie) aan bod kwamen. Dat je samen toegevoegde waarde hebt en als overheid vooruit moeten kijken, kwam duidelijk naar voren in het verhaal van André Hassink van Natuurmonumenten over het kastelenpark bij Kasteel Schaloen.

Initiatieven
Er is de afgelopen periode door overheid, ondernemers én bewoners geïnvesteerd in Buitengoed Geul & Maas. De ontsluiting is verbeterd, maar ook meer herkenbaar en aantrekkelijker gemaakt voor de bewoners van het gebied. Dat bewoners zich bij het buitengebied betrokken voelen, blijkt onder meer uit het opknappen van geveltuintjes en de aanleg van een parkje. Een van de jongste initiatieven binnen het buitengoed is Wijngaard Raarberg, waar eigenaar Ralph Huydts het gezelschap een rondleiding gaf. Maar er zijn meer ondernemers die samen hun schouders onder het buitengoed willen zetten. Gedeputeerde Hans Teunissen sprak lovende woorden over Camille Oostwegel en Marc Heusschen, die als vervolg op de stakeholdersbijeenkomst bij Kasteel Vliek het initiatief hebben genomen om samen met andere ‘Buitengewone ondernemers’ het proces op te pakken. Op 2 oktober staat in Buitenplaats Vaeshartelt een bijeenkomst gepland. Daarover leest u binnenkort meer.

Verbinden
Het project Buitengoed Geul & Maas vormt bij uitstek een verbindende factor, waar gemeentegrenzen ongemerkt worden overschreden. Langs de Verbindings-as wordt hard gewerkt aan de restauratie van Hoeve Klinkenberg in Meerssen en de sanering van het Xonar-complex in Maastricht. Het complex wordt na de sanering heringericht tot het oorspronkelijke natuur- en wandelgebied. In het naastgelegen Grande Suisse/Mariënwaard wordt op korte termijn gestart met de bouw van een crematorium. Binnenkort wordt het eerste gedeelte van een  vlakfietsroute uit het routenetwerk geopend die de centrumgebieden van Valkenburg aan de Geul, Meerssen en Maastricht met elkaar verbindt. Op de plaats waar tot voor kort het busstation van Rothem was (bij knooppunt De Witte Hoek), komt een recreatief overstappunt. Hier kunnen bezoekers hun auto parkeren en overstappen op een snelfietsroute of de toeristisch/historische Via Belgica.

Kortom: vier jaar Buitengoed heeft het nodige in beweging gebracht. De ambitie is nu om hier verder invulling aan te geven, met de ondernemers aan zet en de overheden in een faciliterende rol.  

Zie hier het krantenartikel uit Dagblad de Limburger

Zie hier de foto's van de bustour 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>