cultureel ergfoed

Gezocht: verborgen culturele schatten

Wilt u graag bijdragen aan een project dat alle inwoners in het Buitengoed Geul & Maas aangaat?

Dan is dit uw kans! Voor een volledige inventarisatie van het cultureel erfgoed in de gemeenten Meerssen, Valkenburg en Maastricht zijn wij op zoek naar cultureel erfgoed dat nog niet eerder geïnventariseerd is, de verborgen schatten die wij nog niet kennen. Maar die u misschien wel kent.

 Denk hierbij niet aan onze Rijksmonumenten, maar juist aan het erfgoed dat nog geen beschermde status geniet.

Bij cultureel erfgoed kunt u onder andere denken aan gebouwen, bouwwerken, historische tuinen en bossen.  Maar vaak is juist het kleine erfgoed van groot belang.

Dit kan een enkele boom, een wegkruis of zelfs een wandelpad zijn. Of staat in uw tuin nog een oud bakhuis?

Ook een verhaal kan een cultuurhistorische dimensie geven aan gebouw, object of landschappelijke verschijning.

Een zo volledig mogelijke inventarisatie zorgt ervoor dat wij ons cultureel erfgoed in kaart kunnen brengen en hier optimaal zorg voor kunnen dragen.

U kunt uw suggestie(s) doorgeven per mail;

Voor de gemeente Meerssen, Bart Heffels, bart.heffels@meerssen.nl
Voor de gemeente Valkenburg, Gianna Quadflieg, g.quaedflieg@valkenburg.nl
Voor de gemeente Maastricht, Vera Hamers, vera.hamers@maastricht.nl

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>