cultureel ergfoed

Gezocht: verborgen culturele schatten

Wilt u graag bijdragen aan een project dat alle inwoners in het Buitengoed Geul & Maas aangaat?

Dan is dit uw kans! Voor een volledige inventarisatie van het cultureel erfgoed in de gemeenten Meerssen, Valkenburg en Maastricht zijn wij op zoek naar cultureel erfgoed dat nog niet eerder geïnventariseerd is, de verborgen schatten die wij nog niet kennen. Maar die u misschien wel kent.

 Denk hierbij niet aan onze Rijksmonumenten, maar juist aan het erfgoed dat nog geen beschermde status geniet.

Bij cultureel erfgoed kunt u onder andere denken aan gebouwen, bouwwerken, historische tuinen en bossen.  Maar vaak is juist het kleine erfgoed van groot belang.

Dit kan een enkele boom, een wegkruis of zelfs een wandelpad zijn. Of staat in uw tuin nog een oud bakhuis?

Ook een verhaal kan een cultuurhistorische dimensie geven aan gebouw, object of landschappelijke verschijning.

Een zo volledig mogelijke inventarisatie zorgt ervoor dat wij ons cultureel erfgoed in kaart kunnen brengen en hier optimaal zorg voor kunnen dragen.

U kunt uw suggestie(s) doorgeven per mail;

Voor de gemeente Meerssen, Bart Heffels, bart.heffels@meerssen.nl
Voor de gemeente Valkenburg, Gianna Quadflieg, g.quaedflieg@valkenburg.nl
Voor de gemeente Maastricht, Vera Hamers, vera.hamers@maastricht.nl

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>