Kwallef van Vliek
Tuinen van Vaeshartelt
Natuurtuin Jekerdal

Dag van de stadslandbouw

Zie hier het filmpje van de dag van de stadslandbouw Film 3 Stadslandbouw 
en zie hier de foto's 

Op 6 juni jl. heeft voor het eerst de dag van de stadslandbouw plaatsgevonden. Ruim 32 projecten in en rondom Maastricht namen deel aan deze publieksdag. Ook enkele projecten in het gebied van Buitengoed Geul & Maas hebben zich gepresenteerd tijdens deze dag. Zo hebben Stefan Muijtjens van Cofarming , Peter van der Heijden van Sjoen Graas en Rachel Duyckers van PuraLoca hun verhaal verteld bij de natuurtuinen Jekerdal. Het Buitengoed wil samen met initiatiefnemers ervoor zorgen dat lege landgoederen tot bloei komen, routes worden verknoopt, vergroening plaatsvindt en beleving en participatie ontstaan! Initiatieven op het gebied van stadslandbouw en streekproductie zorgen voor mooie verbindingen tussen natuur, cultuur en bewoners.
Andere deelnemers deze dag waren bijvoorbeeld Buitenplaats Vaeshartelt, het hele jaar door dragen zij de productie van streekproducten een warm hart toe, en waren de tuinen Kwallef van Vliek te bezoeken en nog tal van andere locaties. Op www.groen-maastricht.com/nieuws/pdf/dagvandestadslandbouw.pdf vindt u alle deelnemers terug. 

Het doel van de dag van de stadslandbouw is mensen kennis te laten maken met stadslandbouw en met de productie van gezonde voeding in de eigen omgeving. Stadslandbouw is de laatste jaren sterk in beweging. Zo ondertekende de gemeente Maastricht vorig jaar de Agenda Stadslandbouw. In navolging hiervan is het Netwerk Stadslandbouw Maastricht opgericht. Dit netwerk komt een aantal keer per jaar samen en heeft als doel het delen en het bevorderen van kennis en ervaring. De doelstellingen van de deelnemers zijn divers en kunnen sociaal, economisch of educatief van aard zijn. Projecten die al deze elementen in zich verenigen zijn bijvoorbeeld De Tapijntuin, het jongeren-LEF-team en  Tuinzicht Lichtenberg. Bijzonder commercieel en succesvol is het project de LOCO-tuinen. Leden van deze coöperatie betalen gezamenlijk het loon van de boer. Die teelt voor hen elke week groente op ecologische wijze. Sinds enige tijd zijn op de streekmarkt van Pura Loca in de voormalige brandweerkazerne, op zaterdag, voortreffelijke producten te vinden.

Op www.groen-maastricht.com/nieuws/pdf/dagvandestadslandbouw.pdf vindt u alle deelnemers terug.

Bent u geïnteresseerd in het netwerk dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Yvonne Velthuis van het CNME via velthuis@cnme.nl Zij kan u meer vertellen en u een uitnodiging sturen voor de volgende netwerkavond, die naar verwachting over distributienetwerken zal gaan.

 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>