Het BGM gaat door!

Continuering / Doorstart Buitengoed

“Vanaf 2013 hebben we in het Buitengoed op allerlei terreinen aan de weg getimmerd. De bestaande afspraken tussen de 4 overheidspartners lopen in 2017 ten einde. Tijd om eens terug te kijken: hoe hebben we het de afgelopen jaren eigenlijk gedaan?

Om dit te kunnen beoordelen is ons werk en de bereikte resultaten recent geëvalueerd. De uitkomsten, in de vorm van een evaluatierapport, komen binnenkort beschikbaar. Het evaluatierapport wordt op onze website en de website van de betrokken gemeentes en provincie gepubliceerd.

De bevinding is dat het programma goed in de steigers staat en de komende jaren uitgebouwd kan worden. Tijdens de evaluatie hebben de ondernemers en landgoedeigenaren aangegeven graag meer betrokken te willen zijn bij het Buitengoed. Deze handschoen hebben we opgepakt. Speciaal voor dit doel organiseren we in mei 2017 een creatieve bijeenkomst. De uitnodigingen hiervoor volgen op korte termijn.

Om de nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan heeft de Stuurgroep op 1 februari jl. besloten het programma te verlengen tot 2022.

Voor de nieuwe periode 2018-2022 zullen we op basis van onze gebiedsvisie, een kort en krachtig programmaplan en projectenportfolio opstellen. De zoektocht naar nieuwe financiële middelen vormt een uitdaging op zich.

Het jaar 2017 zien we als overgangs- en kwartiermakersjaar.

We roepen u allemaal op ideeën, plannen en projecten voor de komende jaren aan te reiken, Op deze manier bouwen we samen aan het  “Buitengoed 2.0””.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>