Het BGM gaat door!

Continuering / Doorstart Buitengoed

“Vanaf 2013 hebben we in het Buitengoed op allerlei terreinen aan de weg getimmerd. De bestaande afspraken tussen de 4 overheidspartners lopen in 2017 ten einde. Tijd om eens terug te kijken: hoe hebben we het de afgelopen jaren eigenlijk gedaan?

Om dit te kunnen beoordelen is ons werk en de bereikte resultaten recent geëvalueerd. De uitkomsten, in de vorm van een evaluatierapport, komen binnenkort beschikbaar. Het evaluatierapport wordt op onze website en de website van de betrokken gemeentes en provincie gepubliceerd.

De bevinding is dat het programma goed in de steigers staat en de komende jaren uitgebouwd kan worden. Tijdens de evaluatie hebben de ondernemers en landgoedeigenaren aangegeven graag meer betrokken te willen zijn bij het Buitengoed. Deze handschoen hebben we opgepakt. Speciaal voor dit doel organiseren we in mei 2017 een creatieve bijeenkomst. De uitnodigingen hiervoor volgen op korte termijn.

Om de nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan heeft de Stuurgroep op 1 februari jl. besloten het programma te verlengen tot 2022.

Voor de nieuwe periode 2018-2022 zullen we op basis van onze gebiedsvisie, een kort en krachtig programmaplan en projectenportfolio opstellen. De zoektocht naar nieuwe financiële middelen vormt een uitdaging op zich.

Het jaar 2017 zien we als overgangs- en kwartiermakersjaar.

We roepen u allemaal op ideeën, plannen en projecten voor de komende jaren aan te reiken, Op deze manier bouwen we samen aan het  “Buitengoed 2.0””.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>