Schin op Geul
Schin op Geul

Het ene dorp is het andere niet...

Paul Van Weersch is voorzitter van de actieve dorpsraad van Schin op Geul. Zijn betrokkenheid bij de leefbaarheid in zijn dorpskern en de inspanningen om het peil te verbeteren  werkt aanstekelijk. Hij vertelt over de plannen en initiatieven in zijn gemeenschap. Over het ‘naobersjap’. Over de maatschappelijke veranderingen en uitdagingen. Hoe de instroom van nieuwe inwoners in zijn dorp de sfeer veranderen. Gepensioneerden maar ook jonge gezinnen met kinderen vinden hun weg naar Schin op Geul. Andere dorpen kennen veel minder ‘import’.

In de visie voor de komende jaren ligt de nadruk op het sociale domein. Er zijn tal van nieuwe ontwikkelingen die juist moeten worden gefaciliteerd door burgers en/of overheid. Ontwikkelingen in Schin op Geul zullen nooit tot uitbreiding leiden. Er ligt als het ware een rode grens om het dorp waar niet buiten gebouwd mag worden. De fusie van de voetbalclub met Wijlre betekent dat er een nieuwe locatie wordt gezocht met als gevolg een vrijkomend terrein. Het voetbalveld ligt in beemden (drassig) gebied en zal teruggeven worden aan de natuur. Door het verdwijnen van de basisschool in Schin op Geul  gaat het terrein in het centrum een nieuwe bestemming krijgen. Veranderingen waar goed over nagedacht moet worden. De overtuiging is gegroeid dat er verbindingen moeten worden gelegd met de rest van het gebied. Gezamenlijk het zelfde belang nastreven. Met bestuurders, ondernemers en bewoners . Waarbij alle partijen elkaar de bal toespelen en elkaar ook iets gunnen. Dat klinkt als Buitengoed Geul & Maas gedachtegoed.

Het 5-sterren landschap rond Schin op Geul moet gekoesterd worden. Toerisme speelt een steeds belangrijkere rol in dit gebied en de boeren zijn nog wat zoekende naar hun rol. Bij een aantal , nu nog actieve boerenbedrijven die in het buitengebied liggen moet worden gezocht naar herbestemming. Hierbij kan Buitengoed Geul & Maas een rol spelen. Alles begint met elkaar leren kennen en elkaar vertrouwen.  Dit soort gesprekken  zijn belangrijk. Dit is praktijkschool puur.

Het verenigingsleven is altijd erg belangrijk geweest in Schin op Geul. De fanfare, zangkoor en voetbalclub zijn misschien over hun hoogtepunt heen maar nog altijd belangrijk. Net als de heemkunde-vereniging. Er worden veel lezingen gegeven en excursies georganiseerd. Vaak ook met andere verenigingen die de liefde voor historie delen. Dit mag best collectieve Buitengoed Geul & Maas kennis worden. Instroom van verhalen bevorderen en beoordelen.

‘’Er zijn altijd en overal mensen die aan de zijlijn staan en afwachten’’ zegt Paul. ‘’Maar wij willen meedoen. Zeker als ik het enthousiasme zie bij een aantal mensen van het Buitengoed Geul & Maas. Als aanvulling op wat we zèlf aan het doen zijn. Puur vanuit de gemeenschap. We zien daarom ook uit naar de bijeenkomst in de kern Schin op Geul  op 4 april, waar Buitengoed Geul & Maas zichzelf gaat presenteren en waar we verder gaan onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. ”

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>