Binnen in het Erfgoedhuis
Het Erfgoedhuis

Meerssens rijkdom in beeld: Huis voor Natuur, Cultuur en Erfgoed!

Op 16 oktober jl. heeft burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz  het Huis voor Natuur, Cultuur en Erfgoed (Erfgoedhuis) officieel geopend. Het Erfgoedhuis ligt aan de markt en vormt een onderdeel van het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen (het Erfgoedhuis is te bereiken via de ingang van het KCC). 

Museum ‘Nieuwe stijl’
In het Erfgoedhuis zullen de ‘verhaallijnen’ natuur en historie met elkaar in verband worden gebracht. Niet in de vorm van  een statisch museum maar door permanent een ‘dynamische wind’ door het Huis te laten waaien door afwisselende programma’s in de vorm van expo’s en workshops aan te bieden.
Voor de toeristische bezoeker is het Huis een aangename kennismaking met de mooie, exclusieve cultuur en natuur van Meerssen en omgeving. Vanuit het Huis wordt hij/zij verleid op ontdekkingstocht te gaan naar de kernen Geulle, Bunde, Ulestraten en Rothem maar ook naar de naastliggende gemeente Valkenburg en Maastricht (link o.a. Petrus Regout, ontsluiten Via Belgica, de joodse geschiedenis). Het Huis speelt een belangrijke rol  voor de bezoeker die een diepere kennismaking met Meerssen en directe omgeving opzoekt.  Het Erfgoedhuis biedt voldoende inspiratie om Meerssen en omliggende gemeenten Valkenburg en Maastricht nader te verkennen. 

Nu in het Erfgoedhuis  te zien
-          Een overzichtstentoonstelling van de dieren in en rondom Meerssen met bijzondere dieren zoals de das, wezel,  en sperwer
-          Fototentoonstelling Verdwenen gebouwen en landschap en wat in schoonheid gebleven is, (een selectie)
-          Fototentoonstelling  Hedendaags Meerssens landschap door de ogen van fotograaf Hay Herben

Unieke vondsten  in het Erfgoedhuis
Het Erfgoedhuis herbergt een van de grootste Romeinse vondsten uit de regio: het Korinthisch kapiteel (180-220 na Chr.), gevonden in 1871 bij de Romeinse villa Herkenberg te Meerssen. Het kapitaal is in bruikleen verkregen van Centre Céramique. Op de begane grond is een gedeelte van een schedel van een grote Mosasaurus te zien, gevonden in de Curfsgroeve.

Openingstijden
Het Erfgoedhuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur, op donderdag tot 20.00 uur.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>