Aandacht voor erfgoed

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018

De Europese Commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het doel is het vergroten van het bewustzijn over de aanwezigheid van dit erfgoed en aandacht voor de uitdagingen en kansen die het biedt. In dat verband focust Nederland zich op de belangrijke rol die erfgoed speelt in ons land en in de provincie Limburg. Overheidsinvesteringen in het behoud van cultureel erfgoed rechtvaardigen dat een breed en divers publiek van het erfgoed kan genieten en erbij betrokken is.

Thema’s
In 2018 wordt landelijk elke maand een specifiek thema belicht. Voor Buitengoed Geul & Maas is het interessant dat in augustus landgoederen & buitenplaatsen in de spotlight staan. Zowel in de ontstaansgeschiedenis, de architectuur van bouw, interieur en tuinen als de oorspronkelijke familiebanden zijn Europese dwarsverbanden te vinden. Samen met de provincie denken we na over de kans die het Europees Erfgoedjaar biedt in augustus 2018 en welke invulling we daaraan kunnen geven, waarbij we ook de gebruikers van Buitengoed Geul & Maas zullen betrekken.

Meer informatie
Voor meer informatie, ook voor andere thema’s die belicht worden in 2018, neem je een kijkje op www.europeeserfgoedjaar.nl en hou je de website van Buitengoed Geul & Maas in de gaten!

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>