Evaluatie Buitengoed 2013 – 2016

Als Buitengoed organisatie zijn we nu een aantal jaren, vanaf 2013, bezig. Een goed moment om terug te kijken hoe we er voor staan. Wat hebben we bereikt? Is er voldoende basis om door te gaan en wat zouden we dan anders of beter kunnen doen? Aan de hand van feitelijke constateringen, bereikte resultaten en interviews met diverse betrokkenen is de periode van 2013 tot eind 2016 geëvalueerd. Deze rapportage is onlangs gereedgekomen en voor onze partners en geïnteresseerden beschikbaar. Download hier het rapport 

Uit de evaluatie komt naar voren dat het samenwerkingsverband Buitengoed Geul & Maas een belangrijke publieke meerwaarde heeft gehad en dat er alle aanleiding is de bestaande samenwerking te continueren. ‘We zijn goed bezig, maar we zijn er nog niet’ is de algemene uitkomst. Wel worden een aantal accentverschuivingen voorgesteld. De Stuurgroep Buitengoed heeft daarom ook besloten de samenwerking te verlengen tot 2022.

We blijven doen wat we al jaren doen zoals; voor leegstaande monumenten/landgoederen een herbestemming organiseren, fysieke dingen maken in de vorm van nieuwe natuur en routes. Het gebied is inmiddels beter beleefbaar en toegankelijker geworden. Voor de toekomst wordt de focus meer gericht op het versterken van de herkenbaarheid, de beleving en het vermarkten van het Buitengoed. De ondernemers en landgoedeigenaren hebben aangeven daarbij meer betrokken en mede verantwoordelijkheid voor het Buitengoed te willen zijn. Om dit proces te starten hebben we onlangs een Stakeholdersbijeenkomst in Kasteel Vliek gehouden. Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst.

Met de lessen geleerd uit de evaluatie zijn we nu aan de slag om voor 2018 een actieprogramma met nieuwe projecten op te stellen. Met een goed idee of een project dat past binnen het gedachtegoed van het Buitengoed kunt u zich melden bij het Programmabureau. Zo kunnen we met elkaar op zoek naar een stuk co-creatie om het ‘Buitengoed 2.0’ mooier en beter te maken. Geïnteresseerden kunnen het gehele rapport downloaden of opgestuurd krijgen. Stuur dan een bericht naar buitengoedgeulmaas@prvlimburg.nl

 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>