Evaluatie Buitengoed 2013 – 2016

Als Buitengoed organisatie zijn we nu een aantal jaren, vanaf 2013, bezig. Een goed moment om terug te kijken hoe we er voor staan. Wat hebben we bereikt? Is er voldoende basis om door te gaan en wat zouden we dan anders of beter kunnen doen? Aan de hand van feitelijke constateringen, bereikte resultaten en interviews met diverse betrokkenen is de periode van 2013 tot eind 2016 geëvalueerd. Deze rapportage is onlangs gereedgekomen en voor onze partners en geïnteresseerden beschikbaar. Download hier het rapport 

Uit de evaluatie komt naar voren dat het samenwerkingsverband Buitengoed Geul & Maas een belangrijke publieke meerwaarde heeft gehad en dat er alle aanleiding is de bestaande samenwerking te continueren. ‘We zijn goed bezig, maar we zijn er nog niet’ is de algemene uitkomst. Wel worden een aantal accentverschuivingen voorgesteld. De Stuurgroep Buitengoed heeft daarom ook besloten de samenwerking te verlengen tot 2022.

We blijven doen wat we al jaren doen zoals; voor leegstaande monumenten/landgoederen een herbestemming organiseren, fysieke dingen maken in de vorm van nieuwe natuur en routes. Het gebied is inmiddels beter beleefbaar en toegankelijker geworden. Voor de toekomst wordt de focus meer gericht op het versterken van de herkenbaarheid, de beleving en het vermarkten van het Buitengoed. De ondernemers en landgoedeigenaren hebben aangeven daarbij meer betrokken en mede verantwoordelijkheid voor het Buitengoed te willen zijn. Om dit proces te starten hebben we onlangs een Stakeholdersbijeenkomst in Kasteel Vliek gehouden. Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst.

Met de lessen geleerd uit de evaluatie zijn we nu aan de slag om voor 2018 een actieprogramma met nieuwe projecten op te stellen. Met een goed idee of een project dat past binnen het gedachtegoed van het Buitengoed kunt u zich melden bij het Programmabureau. Zo kunnen we met elkaar op zoek naar een stuk co-creatie om het ‘Buitengoed 2.0’ mooier en beter te maken. Geïnteresseerden kunnen het gehele rapport downloaden of opgestuurd krijgen. Stuur dan een bericht naar buitengoedgeulmaas@prvlimburg.nl

 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>