uitleg onderweg
uitleg onderweg
De heer Oostwegel laat nieuwe plannen zien

Met gedeputeerde Hans Teunissen op de fiets door het Buitengoed Geul & Maas

Hoe kun je het beste in korte tijd een indruk krijgen van het Buitengoed voor iemand die sinds kort bestuurder en mede verantwoordelijk is voor het reilen & zeilen ervan? Tevens een overvolle agenda heeft en bij wie het wielrennen in de genen zit. Dan is er maar één oplossing: op de fiets het Buitengoed zien, beleven en ervaren. Gedeputeerde Hans Teunissen heeft in een flitsbezoek een aantal markante objecten aanschouwd en is langs diverse uitgevoerde en nog uit te voeren projecten gefietst.

De meeste aandacht ging uit naar zaken waar particuliere ondernemers en private landgoedeigenaren bij zijn betrokken. Zo werd gestopt bij de horecakastelen; Chateau Jerusalem en Chateau Bethlehem. Ook de beide locaties voor een crematorium op Grand Suisse en Weerterhof genoten speciale belangstelling.  

Na korte stops bij de Rothemermolen, Ontmoet Anna en het Proosdijpark eindigde de fietstocht in Houthem – St.Gerlach. Hier hadden we tot besluit een afspraak met de heer Oostwegel in de onlangs gerestaureerde hoeve Broers, die als uitspanning met de toepasselijke naam ‘Burgemeester Quicx, aan een nieuw herbestemd 2e leven  is begonnen. Op een inspirerende wijze wist hij ter plaatse te vertellen wat de meerwaarde van het Buitengoed is en het belang van een goede samenwerking tussen de ambtenaren en het bedrijfsleven. Het zogeheten en zeer onlangs vastgestelde ‘WIJLand –project’ is hiervan een uitermate sprekend voorbeeld.

In onze volgende Nieuwsbrief vertellen we meer over dit bijzondere integrale project.

Na afloop vertelde de nieuwe portefeuillehouder een goede indruk te hebben gekregen van het prachtige Buitengoed Geul & Maas en is enthousiast geraakt over de kansen die het Buitengoed programma heeft. Hij ziet uit naar de bijeenkomst met de eigenaren/ondernemers op 30 mei aanstaande. 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>