Film Houthem

Het verhaal van Houthem

In brainstormsessies over de toekomst van Houthem - St. Gerlach hebben inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen vijf kernwaarden  van hun dorp benoemd: gastvrijheid, gemeenschap, cultuurhistorie, natuur en verbindingen. In het verlengde daarvan zijn kansen in beeld gebracht. Dit heeft inwoners geïnspireerd projecten op te starten om de kwaliteit van leven in de dorpsgemeenschap ook voor de toekomst stevig te verankeren. 

Onder andere cultuurhistorie en natuur werden als kernwaarden van Houthem - St. Gerlach benoemd. Dit is mede gebaseerd op de aanwezigheid van een groot aantal historische gebouwen (bijv. Gerlachuskerk en Château St. Gerlach) waarvan maar liefst 29 gebouwen de status rijksmonument hebben. Vaak staan ze wat verborgen in de lintbebouwing die Houthem- St. Gerlach kenmerkt. Maar ook eigentijdse gebouwen zoals de Ronald McDonald Kindervallei van de Oostenrijkse kunstenaar Hundertwasser en Casa Blanca van de Heerlense architect Peuts sieren het dorp. Naast deze cultuurhistorische elementen is Houthem - St. Gerlach en de directie omgeving gezegend met (de relicten van) mergelwinning (grotwoningen, groeven) en fraaie natuurobjecten zoals de Curfsgroeve.

 Het is dan ook niet vreemd, dat naast andere concrete projecten op dit terrein, zoals de restauratie van het stationsgebouw en de markering van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, men ook aan de slag ging om deze cultuurhistorische „parels” in hun natuurlijke omgeving (nog) beter te ontsluiten. Hierdoor kan een breder publiek van deze parels genieten en overtuigd raken dat een bezoek aan Houthem - St. Gerlach meer dan de moeite waard is.

Het resultaat is de brochure „Parels rondom Gerlachus”, een beknopte beschrijving van de mooiste bezienswaardigheden in en om Houthem - St. Gerlach en een plattegrond waarop de ligging van de parels is aangegeven. Hiermee kunnen bezoekers en bewoners naar eigen keuze een route kiezen langs een of meer van de 29 objecten. Op drie plaatsen in het dorp zijn overzichtspanelen geplaatst.

In dit filmpje nemen we u mee naar diverse parels in Houthem en omgeving.
http://www.bizznet.tv/Parels-rondom-Gerlachus.html

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>