Genhoes

Natuurmonumenten 60 jaar op Genhoes

Zondag 22 mei viert Natuurmonumenten dat ze al 60 jaar eigenaar van landgoed Genhoes in Valkenburg aan de Geul is. Dit was de eerste aankoop van Natuurmonumenten in Zuid-Limburg. De aankoop van Genhoes in 1955 geschiedde tijdens een veiling onder andere met geld uit de erfenis van P.G. van Tienhoven. Deze en andere documenten zijn bewaard gebleven in het archief van Natuurmonumenten, ondergebracht in het Stadsarchief Amsterdam. Op deze zondagmiddag kun je van 13.00 tot 17.00 uur een bezoek brengen aan de hoogstamboomgaard bij Kasteel Genhoes. Daar zijn de oude documenten te zien, geven boswachters informatie over het huidige beheer van Genhoes en is het goed toeven op de picknickbanken. Kom het appelsap van Natuurmonumenten proeven dat uit deze boomgaard komt. Adres: Oud-Valkenburg 19, Oud-Valkenburg. Kom te voet, fiets of met OV. Parkeren kan alleen op de parkeerplaats bij het Geulpark (betaald), van daar is het 10 minuten lopen. Voor informatie kijk op www.natuurmonumenten.nl/agenda

Met dank aan van Tienhoven
De oprichters van Natuurmonumenten Jac. P. Thijsse en mr. P.G. van Tienhoven reisden het land per fiets af en noteerden percelen die ze wilden aankopen. De eerste gebieden werden vooral aangekocht vanwege natuurwaarden en dan vooral vogels: zowel het Naardermeer als Texel en Griend waren echt voor de vogels bedoeld. Daarna waren vroege aankopen vaak bossen die ontgonnen dreigden te worden. En in de motivatie van deze terreinen speelde de schoonheid van het landschap zeker een rol, veel meer dan we ons nu bewust zijn, maar niet de enige doorslaggevende rol. Van Tienhoven overleed in 1953. Met een deel van zijn erfenis is de aankoop van Genhoes op de veiling in Houthem in 1955 mogelijk gemaakt. Deze aankoop paste prima bij hem, gezien zijn belangstelling voor ´Limburgse kasteeltjes´ en buitenplaatsen. Als argument voor de aankoop van het gehele landgoed, dus inclusief gebouwen en cultuurgronden, wordt ook dan al het behoud van het gehele landschap gebruikt. Dus eigenlijk hebben we het behoud van Genhoes te danken aan Van Tienhoven. Nu 60 jaar later beheert Natuurmonumenten 2600 hectare natuur en cultuurhistorie in Zuid-Limburg. Op zondagmiddag 22 mei gaan we even terug in de tijd met oude ansichtkaarten, een veilingposter en andere oude documenten. Ook is er informatie over het beheer van het huidige landgoed Genhoes en kun je een lekker biologisch glas appelsap uit eigen hoogstam boomgaard drinken.

Landschap vol ‘parels’
Genhoes heeft alle kenmerken van een typisch Zuid-Limburgs landschap, dat maakt het tot een cultuurhistorisch en recreatief zeer interessant gebied. In het dal langs de Geul zijn de in oorsprong middeleeuwse kastelen Schaloen en Genhoes de blikvangers. Het gebruik van het Geuldal werd sterk beïnvloed door deze kastelen en hun eigenaren. De wijde omgeving van de kastelen staat vol ‘typisch Zuid-Limburgse’ landschapselementen. Er zijn holle wegen, graften, kapellen, hoogstamboomgaarden, wegkruisen, knotbomen, carréhoeves, kalkovens en overblijfselen van mergelwinning. Genhoes is zowel bij de Valkenburgers als toeristen geliefd voor een korte of langere wandeling, hardlopen, flaneren langs de Geul, even neerstrijken op een bankje of op een terras, een bezoek aan de kasteeltuin Oud-Valkenburg of een klim omhoog naar de kluis. Kom ook genieten van Genhoes www.nm.nl/genhoes

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>