De Groote molen
De brug bij de Groote molen

Herinrichting omgeving Groote Molen in Meerssen

Vanaf de Parallelweg in Meerssen vormt de Molenveldweg met de daaraan gelegen rijksmonumentale bebouwing van de Groote Molen een van de entrees naar het Eiland in de Geul. Het gebied ligt tussen de twee Geultakken ten zuiden van Meerssen, dat één van de poorten vormt van Buitengoed Geul & Maas.

Enige tijd geleden is hier de brug over de Geul vervangen, omdat deze in slechte staat verkeerde. Vervolgens is gekeken hoe de openbare ruimte op deze locatie een verdere kwalitatieve impuls kan krijgen om de entreefunctie beter tot z’n recht te laten komen. Bureau Heusschen-Copier uit Gulpen heeft een plan gemaakt dat de komende tijd  wordt uitgevoerd. 

Zowel voor de nieuwe bestrating en beplanting als voor de oever- en valbescherming worden materialen gebruikt die vanzelfsprekend zijn bij de plek en/of bij Meerssen en die het karakter en identiteit van het Eiland in de Geul aanvullen en versterken. Er is gekozen voor gebakken klinkers en een bies van (maas)keien. Doordat de parkeervakken en entrees tot de woningen een ander patroon en een andere kleur krijgen, ontstaat een natuurlijke zonering. De beschoeiing van de Geul bestaat uit hetzelfde materiaal als de bies, aangevuld met een hekwerk dat aansluit bij de vormgeving van het hekwerk van de brug. Langs de Parallelweg sluit het gebied met haar groenstructuur aan op het bestaande profiel.

Naar verwachting kunnen wandelaars en fietsers nog voor het einde van dit jaar genieten van de vernieuwde entree tot het Eiland in de Geul / Buitengoed Geul & Maas.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>