De Groote molen
De brug bij de Groote molen

Herinrichting omgeving Groote Molen in Meerssen

Vanaf de Parallelweg in Meerssen vormt de Molenveldweg met de daaraan gelegen rijksmonumentale bebouwing van de Groote Molen een van de entrees naar het Eiland in de Geul. Het gebied ligt tussen de twee Geultakken ten zuiden van Meerssen, dat één van de poorten vormt van Buitengoed Geul & Maas.

Enige tijd geleden is hier de brug over de Geul vervangen, omdat deze in slechte staat verkeerde. Vervolgens is gekeken hoe de openbare ruimte op deze locatie een verdere kwalitatieve impuls kan krijgen om de entreefunctie beter tot z’n recht te laten komen. Bureau Heusschen-Copier uit Gulpen heeft een plan gemaakt dat de komende tijd  wordt uitgevoerd. 

Zowel voor de nieuwe bestrating en beplanting als voor de oever- en valbescherming worden materialen gebruikt die vanzelfsprekend zijn bij de plek en/of bij Meerssen en die het karakter en identiteit van het Eiland in de Geul aanvullen en versterken. Er is gekozen voor gebakken klinkers en een bies van (maas)keien. Doordat de parkeervakken en entrees tot de woningen een ander patroon en een andere kleur krijgen, ontstaat een natuurlijke zonering. De beschoeiing van de Geul bestaat uit hetzelfde materiaal als de bies, aangevuld met een hekwerk dat aansluit bij de vormgeving van het hekwerk van de brug. Langs de Parallelweg sluit het gebied met haar groenstructuur aan op het bestaande profiel.

Naar verwachting kunnen wandelaars en fietsers nog voor het einde van dit jaar genieten van de vernieuwde entree tot het Eiland in de Geul / Buitengoed Geul & Maas.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>