Stuurgroep voorzitter Guido Houben

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep

Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren.  Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid  pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken. 

‘’Belangrijk dat iedereen zijn eigen rol pakt en dat gemaakte afspraken worden nagekomen’’

De organisatievorm zal de inhoud  dan wel volgen. Belangrijk dat we nu doorpakken. Dat is nu weer aan de voortrekkers om het gebied verder een gemeenschappelijke invulling te geven. Met behoud van de eigen karakteristieke eigenschappen van elke ondernemer.

Er gaan altijd mensen in de ‘slipstream’ volgen en dat is prima. Zolang we maar gaan voor het gemeenschappelijke belang en blijven zoeken naar verbindingen. De verscheidenheid met al haar rijke verhalen rijgen we aan elkaar tot de ketting gesloten is tussen Valkenburg en Maastricht. Vanuit een gezamenlijk perspectief vanuit individueel belang naar collectief belang. Geen Cherry-Picking.

Vanuit zijn positie heeft Guido Houben de afgelopen jaren vooral mensen weten te enthousiasmeren en veel energie gestoken in een aantal complexe dossiers. Denk aan Hoeve Klinkenberg en de Groote- en Rothemer molen. Hij hamert nog eens op het belang van het geven van de juiste bestemming aan markante gebouwen en de duurzame exploitatie hiervan. De Proostdijzaal in Meerssen is hiervan een aardig voorbeeld. Maar er zijn ook nog parels die vanonder het stof vandaan gehaald moeten worden. De grootste grafkelder van Nederland ligt in Meerssen; die van Thomas Regout. Wil je iets gedaan krijgen dan blijft het een kwestie van trekken en duwen, maar we zitten nu in een situatie van onderling vertrouwen die dat mogelijk maakt. De verhalen moeten verteld worden. Ons eigen verhaal, hoe de transitie van Buitengoed Geul & Maas verloopt, echter ook.

We moeten goed communiceren en blijven communiceren om alle betrokkenen  aan boord te houden en om ook nieuw bloed aan te trekken. Met moderne middelen. Voor de verkiezingen ook raadsleden begrijpelijk informeren en Buitengoed Geul & Maas politiek agenderen  en direct na de verkiezingen snel erbij zijn met een positionerings-document over de nabije toekomst van het gebied, Zodat we bij de coalitiepartijen zichtbaar en een thema zijn. Een partij-overstijgend gemeenschappelijk thema.

Hij is realist en weet dat na de verkiezingen de bordjes worden verhangen. Er is de afgelopen 4 jaar ook veel gerealiseerd en als de wethouder ergens ècht voor voelt dan gaat hij er maximaal voor. Zijn grootste wens is het dat het Buitengoed Geul  & Maas omarmd zal worden door alle mensen in het gebied en het bezoeken als verbindend recreatief blijvend element.

Wat er ook gebeurt met de verkiezingen; dit is een gedreven man met kennis van zaken en een onvoorwaardelijke liefde voor het gebied. Lokaal DNA is ook Buitengoed DNA. Zo iemand willen we graag aan boord houden.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>