Marc op zijn mountainbike
Het oudste huis in Berg
Marc aan het werk bij Heusschen Copier
Op kantoor bij Heusschen Copier
Marc aan het werk op locatie

Het verhaal van ... Marc Heusschen

Buitengoed Geul & Maas zit landschapper Marc Heusschen gewoonweg in de genen. Woonachtig in het oudste huis van Berg en Terblijt is hij ook fysiek verbonden met dit gebied. Marc had eigenlijk sportleraar willen worden, maar dat liep anders. Competitief is hij hoe dan ook. Afzien op zijn mountainbike is dagelijkse kost. Hij werd zesde op het Nederlands kampioenschap (voor niet licentiehouders) en hij heeft laatst nog aan de Rursee een marathon gewonnen. Niet slecht op je 46ste.

Landschapsbureau Heusschen-Copier
Meer bekend is hij als medeoprichter van landschapsontwerpbureau Heusschen-Copier. Met Ramón Copier vormt hij al jarenlang een succesvol team. Je kunt gerust spreken van een team, want inmiddels loopt er een tiental mensen rond in hun klassieke pand in Gulpen.  Marc zegt van zichzelf dat hij een ‘teamplayer’ is. Uit eigenbelang. “Ik heb gemerkt dat in een team, met complementaire talenten, het eindresultaat beter is dan wanneer ik het alleen doe.”

Onvoorwaardelijke liefde voor Zuid-Limburg
“We zijn landschappers”, zegt Marc. “Met een onvoorwaardelijke liefde voor Zuid-Limburg. Strijdvaardig als het gaat om het bewaken van kwaliteit bij het ontwikkelen en verbeteren van het landschap. Nationaal Landschap Zuid-Limburg verdient op zijn minst ontwikkelingen die passend en aanvullend zijn op hun omgeving. Overigens zijn alle in de loop van de jaren vergaarde kennis en ervaring al eens gebundeld in het standaardwerk Handvat Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg (zie www.handvatnationaallandschap.nl). Ambitie genoeg, maar wel hier in deze regio.”

Elke plek heeft zijn kwaliteit
“Als je écht geïnteresseerd bent, komen de verhalen vanzelf los. Laarzen aan, in de klei, tussen de mensen. Zo heeft elke plek een intrinsieke kwaliteit, maar je moet er wel oog voor hebben. De plek en de verhalen zijn een inspiratiebron voor mijn creativiteit. Daar vind ik de antwoorden voor de verschillende ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Ik vind het mooi om te verbinden vanuit de inhoud. Een goed verhaal enthousiasmeert mensen.”

Verbinder tussen grote en kleine partijen
Zo is Marc een verbinder geworden. Tussen grote en kleine partijen. Tussen eenvoud en complexiteit. En soms tussen heden en verleden. “Als je betrokken bent, raak je ook betrokken”,  zegt hij. Zo gebeurde het ook met het buitengoed. Via een overkoepelende kansenkaart voor en met het dorp Houthem-Sint Gerlach naar de Verbindingsas door Buitengoed Geul & Maas. En niet te vergeten de samenwerking met Camille Oostwegel voor het WIJland. “Plannen maken is geweldig, maar ze ook realiseren is nog mooier.”

“Buitengoed Geul & Maas – voorheen ‘landgoederenzone’ - krijgt steeds meer van zijn oude allure terug, maar is nog geen eenheid”, schreef de krant terecht. Duidelijk nog werk aan de winkel. Laten we niet uit het oog verliezen wat allemaal wél bereikt is. Die eenheid moet nog gesmeed worden. Maar zo moeilijk is het niet. Gewoon dóen! We weten wie de spelers zijn in het buitengoed. Ondernemers met complementair vermogen die het buitengewone bij elkaar bovenhalen. Willen we gemeenschappelijke doelen bereiken, dan moet het proces nú worden opgestart. Samen met Camille Oostwegel zijn we aan de slag gegaan en organiseren we een aantal bijeenkomsten met als doel om op 5 december concrete plannen aan te bieden aan de stuurgroep BGM. Zo zie ik de continuering van het buitengoed.” Overigens blijft Marc verder ook als solist opereren. Op de mountainbike.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>