MTB aan het werk
MTB aan het werk

Alle wegen leiden naar …… Hoeve Rome!

MTB en bouwmensen Limburg: restauratiesamenwerking met een grote R!

Hoeve Rome is een gemeentelijk monument in de wijk Limmel in Maastricht. Hoeve Rome wordt op dit moment nog maar deels gebruikt. Enerzijds door voetbalclub RKVCL en anderzijds in de vorm van de aangelegen kinderboerderij. Hoeve Rome raakte in de loop der jaren in verval, dus werd het tijd hier wat aan te doen. De eigenaar van de Hoeve, de gemeente Maastricht samen met Buitengoed Geul & Maas, gaven  vooruitlopend op de herbestemming van de Carré boerderij opdracht aan MTB om de hoeve te restaureren. Samen met Bouwmensen Limburg (als opleidingsbedrijf) werden letterlijk handen ineen geslagen met als resultaat dat in september 2015 de aftrap werd gegeven van een bijzonder restauratietraject waarvan de directievoering in handen van Monumentenzorg Limburg ligt.

Directeur René Mobers (Bouwmensen Limburg): “Hoeve Rome verdient het om weer een plek te worden waar het - in combinatie met de omliggende landgoederen - aangenaam recreëren is. Dat kan alleen wanneer de hoeve een uitstraling heeft die uitnodigt en een goede herbestemming gevonden wordt die past in het beeld van de overige landgoederen.”

Walter Smits, uitvoerder bouw en schilders MTB: “Medio september zijn we een bijzondere samenwerking gestart. Bijzonder, omdat niet alleen onze mensen in Limmel aan de slag zijn gegaan, maar ook bijzonder omdat zij samenwerken met leerlingen van Bouwmensen Limburg. Jonge mensen die het vak willen leren en veel van onze medewerkers kunnen opsteken, want zij hebben immers ervaring.” Wim Knarren, manager unit Lerend Werken MTB: “En andersom natuurlijk, want ook voor MTB is het opdoen van praktijkervaring samen met leerlingen die een regulier opleidingstraject volgen van onschatbare waarde. Door te kiezen voor deze vorm van samenwerking zijn we als MTB een stapje verder gegaan. Werken aan een uitdaging met een win-win situatie voor iedereen. MTB-ers prikkelen, in de vorm van samenwerken met jonge leuke ‘gasten’ vanuit Bouwmensen Limburg die zich het vak eigen willen maken.”

Walter Smits: “De planning is om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren, uitgesmeerd over circa twee jaar. In een leermeester-gezel verhouding, waarbij voor onze mensen de functie van leermeester is weggelegd, en voor de leerlingen van Bouwmensen Limburg de rol van gezel.” Wim Knarren: “Positieve bijkomstigheid voor de medewerkers van MTB; zij krijgen meer zelfvertrouwen, want, wie de functie van ‘meester’ heeft, dient verantwoording af te leggen en te zorgen dat alles op rolletjes verloopt. Dat op zijn beurt verhoogt eigenwaarde.”

Inmiddels is een team bestaande uit circa 8 personen, jong en oud, met en zonder ervaring aan de uitdaging die restaureren heet, begonnen. Oftewel, er wordt met veel enthousiasme aan het herstel en de instandhouding van de buitenzijde van Hoeve Rome gewerkt. Houtrot, metselwerk, gevelrenovatie, werkzaamheden aan het dak, het komt allemaal aan bod. Voor onervaren leerlingen interessant, omdat de snelheid ietsje lager ligt dan in het reguliere bedrijfsleven en er sprake is van iets meer coulance in combinatie met een hele hoge kwaliteit en begeleiding.

Walter Smits: “Restaureren met een grote R en mensen liefde voor het vak dat restaureren heet,  laten opdoen, is waar we naartoe willen.’ René Mobers: “Hoe dan ook is de combinatie van leerlingen en mensen van MTB nu al geweldig. Een lerende organisatie en een leven lang leren, hier op één uitdagend project gebundeld.”

'Het is de bedoeling deze werkwijze ook op andere projecten te gaan toepassen. Bij grotere restauratieprojecten wil de MTB door middel van deze werkwijze invulling geven aan de ‘social return verplichting’ (inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of leerlingen). Dit ontzorgt de aannemer en biedt de mogelijkheid tot een unieke samenwerking van regulier bedrijfsleven, sociale werkvoorziening en onderwijs in het restauratiewerk. Doel moet zijn het creëren van meer restauratie-vakmanschap waar bedrijven straks veel vraag naar hebben.'

BRONVERMELDING:
Dit artikel is verschenen in ‘Wij’, het personeelsblad van MTB, Maastrichtse Toeleveringsbedrijven, editie december 2015.
Tekst: Nicolien Bout, Switch Communicatie, email: nicolien@switch-communicatie.nl
Foto’s: Wim Langohr, Nosmilepictures, email: nosmilepictures@home.nl
Foto’s en tekst zijn niet rechtenvrij en mogen niet voor overige doeleinden worden gebruikt tenzij hiervoor door tekstschrijver / fotograaf toestemming is verleend.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>