MTB aan het werk
MTB aan het werk

Alle wegen leiden naar …… Hoeve Rome!

MTB en bouwmensen Limburg: restauratiesamenwerking met een grote R!

Hoeve Rome is een gemeentelijk monument in de wijk Limmel in Maastricht. Hoeve Rome wordt op dit moment nog maar deels gebruikt. Enerzijds door voetbalclub RKVCL en anderzijds in de vorm van de aangelegen kinderboerderij. Hoeve Rome raakte in de loop der jaren in verval, dus werd het tijd hier wat aan te doen. De eigenaar van de Hoeve, de gemeente Maastricht samen met Buitengoed Geul & Maas, gaven  vooruitlopend op de herbestemming van de Carré boerderij opdracht aan MTB om de hoeve te restaureren. Samen met Bouwmensen Limburg (als opleidingsbedrijf) werden letterlijk handen ineen geslagen met als resultaat dat in september 2015 de aftrap werd gegeven van een bijzonder restauratietraject waarvan de directievoering in handen van Monumentenzorg Limburg ligt.

Directeur René Mobers (Bouwmensen Limburg): “Hoeve Rome verdient het om weer een plek te worden waar het - in combinatie met de omliggende landgoederen - aangenaam recreëren is. Dat kan alleen wanneer de hoeve een uitstraling heeft die uitnodigt en een goede herbestemming gevonden wordt die past in het beeld van de overige landgoederen.”

Walter Smits, uitvoerder bouw en schilders MTB: “Medio september zijn we een bijzondere samenwerking gestart. Bijzonder, omdat niet alleen onze mensen in Limmel aan de slag zijn gegaan, maar ook bijzonder omdat zij samenwerken met leerlingen van Bouwmensen Limburg. Jonge mensen die het vak willen leren en veel van onze medewerkers kunnen opsteken, want zij hebben immers ervaring.” Wim Knarren, manager unit Lerend Werken MTB: “En andersom natuurlijk, want ook voor MTB is het opdoen van praktijkervaring samen met leerlingen die een regulier opleidingstraject volgen van onschatbare waarde. Door te kiezen voor deze vorm van samenwerking zijn we als MTB een stapje verder gegaan. Werken aan een uitdaging met een win-win situatie voor iedereen. MTB-ers prikkelen, in de vorm van samenwerken met jonge leuke ‘gasten’ vanuit Bouwmensen Limburg die zich het vak eigen willen maken.”

Walter Smits: “De planning is om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren, uitgesmeerd over circa twee jaar. In een leermeester-gezel verhouding, waarbij voor onze mensen de functie van leermeester is weggelegd, en voor de leerlingen van Bouwmensen Limburg de rol van gezel.” Wim Knarren: “Positieve bijkomstigheid voor de medewerkers van MTB; zij krijgen meer zelfvertrouwen, want, wie de functie van ‘meester’ heeft, dient verantwoording af te leggen en te zorgen dat alles op rolletjes verloopt. Dat op zijn beurt verhoogt eigenwaarde.”

Inmiddels is een team bestaande uit circa 8 personen, jong en oud, met en zonder ervaring aan de uitdaging die restaureren heet, begonnen. Oftewel, er wordt met veel enthousiasme aan het herstel en de instandhouding van de buitenzijde van Hoeve Rome gewerkt. Houtrot, metselwerk, gevelrenovatie, werkzaamheden aan het dak, het komt allemaal aan bod. Voor onervaren leerlingen interessant, omdat de snelheid ietsje lager ligt dan in het reguliere bedrijfsleven en er sprake is van iets meer coulance in combinatie met een hele hoge kwaliteit en begeleiding.

Walter Smits: “Restaureren met een grote R en mensen liefde voor het vak dat restaureren heet,  laten opdoen, is waar we naartoe willen.’ René Mobers: “Hoe dan ook is de combinatie van leerlingen en mensen van MTB nu al geweldig. Een lerende organisatie en een leven lang leren, hier op één uitdagend project gebundeld.”

'Het is de bedoeling deze werkwijze ook op andere projecten te gaan toepassen. Bij grotere restauratieprojecten wil de MTB door middel van deze werkwijze invulling geven aan de ‘social return verplichting’ (inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of leerlingen). Dit ontzorgt de aannemer en biedt de mogelijkheid tot een unieke samenwerking van regulier bedrijfsleven, sociale werkvoorziening en onderwijs in het restauratiewerk. Doel moet zijn het creëren van meer restauratie-vakmanschap waar bedrijven straks veel vraag naar hebben.'

BRONVERMELDING:
Dit artikel is verschenen in ‘Wij’, het personeelsblad van MTB, Maastrichtse Toeleveringsbedrijven, editie december 2015.
Tekst: Nicolien Bout, Switch Communicatie, email: nicolien@switch-communicatie.nl
Foto’s: Wim Langohr, Nosmilepictures, email: nosmilepictures@home.nl
Foto’s en tekst zijn niet rechtenvrij en mogen niet voor overige doeleinden worden gebruikt tenzij hiervoor door tekstschrijver / fotograaf toestemming is verleend.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>