Hoeve Rome

Ontwikkelingen Hoeve Rome

Er is de laatste maanden heel wat afgetimmerd aan Hoeve Rome aan de Judeaweg in Limmel. De hoeve is een gemeentelijk monument en eigendom van de gemeente Maastricht.

Ontmoetingsplek
De voetbalclub RKVCL, de buurtraad, de carnavalsvereniging en de toneelvereniging maakten of maken er gebruik van en er worden tweedehands spullen verkocht en weggegeven aan mensen met een smalle beurs.  En natuurlijk is de kinderboerderij tegen de hoeve aangebouwd. Iedereen vindt de hoeve belangrijk voor Limmel.  Het is een ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners.

Veranderingen
Er gaat veel veranderen. RKVCL stopt met ingang van 1 juli 2017 met haar activiteiten als voetbalclub in Limmel. De kantine en kleedlokalen in de hoeve zijn niet meer nodig en de voetbalvelden worden veranderd in een opvangbekken voor overtollig water. Het Waterschap Roer en Overmaas wil na de zomer beginnen met de aanleg ervan en vervult daarmee een wettelijke verplichting om te voorzien in voldoende buffercapaciteit  voor de steeds groeiende waterhoeveelheden.

Nieuwe invulling
De  hoeve leeg laten staan wil niemand. Daarom wordt er op dit moment gezocht naar een nieuwe invulling. Het moet in ieder geval een organisatie, groep mensen of ondernemer zijn die het belangrijk vindt om de ontmoetingsmogelijkheden voor de inwoners van Limmel in stand te houden. Hoe dat precies gaat uitpakken is nog niet definitief bekend.  Op dit moment wordt een bedrijfsplan doorgerekend met een organisatie die zich wil vestigen. Daarnaast zijn er een drietal andere initiatieven die interesse hebben in het gebruik van (een deel van) de hoeve.

Onderhoud
Ondertussen is de gemeente druk bezig met het in orde krijgen van het gebouw. Het dak is gerepareerd, dakgoten, regenpijpen, boeiboorden, kozijnen, voegen en losse stenen zijn gerepareerd of vervangen. De poorten en het hekwerk zijn opnieuw gangbaar gemaakt, gerepareerd en geschilderd. Wat rest is het nieuw aanbrengen van een verharding op het binnenterrein en een doorlopend terras aan de achterkant dat uitkomt op het binnenterrein van de kinderboerderij.

Gepland is verder nog het uitbreiden en verbeteren van de sanitaire voorziening van de kinderboerderij en het aanpassen van de technische installaties binnen de hoeve. Dat laatste kan pas gebeuren als we weten welke nieuwe exploitant zich gaat vestigen.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>