Hoeve Rome

Ontwikkelingen Hoeve Rome

Er is de laatste maanden heel wat afgetimmerd aan Hoeve Rome aan de Judeaweg in Limmel. De hoeve is een gemeentelijk monument en eigendom van de gemeente Maastricht.

Ontmoetingsplek
De voetbalclub RKVCL, de buurtraad, de carnavalsvereniging en de toneelvereniging maakten of maken er gebruik van en er worden tweedehands spullen verkocht en weggegeven aan mensen met een smalle beurs.  En natuurlijk is de kinderboerderij tegen de hoeve aangebouwd. Iedereen vindt de hoeve belangrijk voor Limmel.  Het is een ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners.

Veranderingen
Er gaat veel veranderen. RKVCL stopt met ingang van 1 juli 2017 met haar activiteiten als voetbalclub in Limmel. De kantine en kleedlokalen in de hoeve zijn niet meer nodig en de voetbalvelden worden veranderd in een opvangbekken voor overtollig water. Het Waterschap Roer en Overmaas wil na de zomer beginnen met de aanleg ervan en vervult daarmee een wettelijke verplichting om te voorzien in voldoende buffercapaciteit  voor de steeds groeiende waterhoeveelheden.

Nieuwe invulling
De  hoeve leeg laten staan wil niemand. Daarom wordt er op dit moment gezocht naar een nieuwe invulling. Het moet in ieder geval een organisatie, groep mensen of ondernemer zijn die het belangrijk vindt om de ontmoetingsmogelijkheden voor de inwoners van Limmel in stand te houden. Hoe dat precies gaat uitpakken is nog niet definitief bekend.  Op dit moment wordt een bedrijfsplan doorgerekend met een organisatie die zich wil vestigen. Daarnaast zijn er een drietal andere initiatieven die interesse hebben in het gebruik van (een deel van) de hoeve.

Onderhoud
Ondertussen is de gemeente druk bezig met het in orde krijgen van het gebouw. Het dak is gerepareerd, dakgoten, regenpijpen, boeiboorden, kozijnen, voegen en losse stenen zijn gerepareerd of vervangen. De poorten en het hekwerk zijn opnieuw gangbaar gemaakt, gerepareerd en geschilderd. Wat rest is het nieuw aanbrengen van een verharding op het binnenterrein en een doorlopend terras aan de achterkant dat uitkomt op het binnenterrein van de kinderboerderij.

Gepland is verder nog het uitbreiden en verbeteren van de sanitaire voorziening van de kinderboerderij en het aanpassen van de technische installaties binnen de hoeve. Dat laatste kan pas gebeuren als we weten welke nieuwe exploitant zich gaat vestigen.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>