Hoeve Rome

Restauratie Hoeve Rome in Limmel

Restauratie Hoeve Rome in Limmel
Hoeve Rome aan de Judeaweg in Limmel is toe aan een fikse opknapbeurt. De restauratie van de hoeve is nodig om  deze toekomstbestendig te maken voor haar nieuwe functie. Hoeve Rome wordt in de loop van 2016 een toegangspoort van het Buitengoed Geul & Maas. De eerste fase van de restauratie is gestart op 14 september 2015.

Werkzaamheden
Om deze functie volwaardig te kunnen uitoefenen is het nodig om eerst de buitengevels en het dak van het gebouw te renoveren. De eerste fase van dit casco herstel omvat daar waar nodig herstel van de muren  en voegwerk, herstel en schilderen van aanwezige kozijnen, ramen en deuren  en herstellen van de daken, goten en vervangen en herstellen van aansluitingen. Al doende wordt een begin gemaakt met het noodzakelijke herstel, zonder dat de huidige gebruikers daarvan hinder ondervinden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de MTB afdeling Monumentenwerk  in opdracht van de gemeente Maastricht, de eigenaar van het gebouw. MTB heeft reeds veel ervaring opgedaan in het restaureren van monumentale panden in Limburg. De Monumentenwacht Limburg ziet erop toe dat het werk goed wordt uitgevoerd. De hoeve is immers  een gemeentelijk monument.

De restauratie van Hoeve Rome is een ideale werkervaringsplek voor leerlingen van de bouwopleiding afdeling restauratie. Zij werken dan ook vol overgave mee aan deze restauratie en doen op deze manier ook weer veel werkervaring op. De eerste fase van de restauratie neemt  6 maanden in beslag en is geraamd op € 150.000. De kosten worden gedragen door de gemeente Maastricht en uit  provinciale Impulsmiddelen bestemd voor het Buitengoed Geul & Maas die o.a. een bijdrage leveren aan herbestemming van leegstaande landgoederen.

Historie
Hoeve Rome is een carré boerderij uit 1898 en was een prominent onderdeel van de toenmalige nederzetting Limmel. Het pand is al jaren een verzamelpunt voor de buurt. De Buurtraad Limmel maakte er regelmatig gebruik van. Voetbalvereniging RKVCL heeft er nu nog zijn kantine en kleedlokalen. Ook biedt de hoeve onderdak aan de kinderboerderij Limmel.

Toekomst
De hoeve is een toegangspoort voor het hele gebied van het Buitengoed Geul & Maas. Welke functies onderdak zullen vinden in de hoeve wordt momenteel onderzocht door een extern bureau. Gezocht wordt naar een exploitant of meerdere exploitanten die in ieder geval de kosten van de hoeve kunnen dragen. Ook moet het mogelijk zijn om niet-commerciële functies onder te brengen in de hoeve.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>