Rechts het nieuwe infobord

Nieuwe huisstijl Buitengoed Geul & Maas

In Buitengoed Geul & Maas werken landgoedeigenaren,  bewoners, gebruikers, ondernemers en overheid samen aan behoud en beheer van natuur en cultuurhistorisch erfgoed. Om alle activiteiten en bezienswaardigheden binnen Buitengoed Geul & Maas als één geheel  op de kaart te zetten, hebben de partners in het gebied een overkoepelende huisstijl ontwikkeld. Uiteraard mét  ruimte  voor eigen identiteit. Hiermee krijgen alle  uitingen in het buitengoed één herkenbaar gezicht.  Een mooi voorbeeld van de huisstijl is het nieuwe informatiebord ‘Parels rondom Gerlachus’.  Dit bevat informatie over de nieuwe wandelroutes langs de bezienswaardigheden  - de ‘parels’-  in en om het rustieke plaatsje Houthem -Sint Gerlach (gemeente Valkenburg aan de Geul). Initiatiefnemer ‘Wij Houthem Sint Gerlach’ heeft het informatiebord en de bijbehorende wandelbrochure op 11 april feestelijk gepresenteerd.  Daarmee is tevens het startsein gegeven voor verdere doorontwikkeling van de  Buitengoed  Geul & Maas-huisstijl.  De komende tijd wordt Buitengoed Geul & Maas met verdere huisstijl-elementen verfraaid. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met Cindy Macheels via e-mail cgc.macheels@buitengoedgeulmaas.nl.  

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>