Klinkenberg

Groen licht voor restauratie Hoeve Klinkenberg in Meerssen

De Provincie Limburg gaat ervoor zorgen dat de eerder verleende subsidie (ad € 500.000) voor het restaureren van Hoeve Klinkenberg in Rothem (gemeente Meerssen) behouden blijft, omdat de initiatiefnemers/eigenaars van de hoeve een lening van het Nationaal Restauratiefonds gekregen hebben. Daarmee kan, na de besluitvorming bij de gemeente Meerssen over hun bijdrage van 100.000 euro, de restauratie na een aantal jaren van onzekerheid eindelijk van start.

Behoud van het rijksmonument
De hoeve is een rijksmonument en is vooral bijzonder doordat het een samenstelling van verschillende aan elkaar geschakelde bouwdelen is. Eén van de bouwdelen, nu gedemonteerd, bevat de traditionele Maasland bouwstijl met zogenaamde speklagen van zandsteen. De restauratie betreft voor het grootste deel een reconstructie; een demontage van alle onderdelen. Na de reconstructie wordt bekeken of het monument de status van rijksmonument kan behouden.

Herbestemming
Voor de restauratie en herbestemming is door de gemeente Meerssen in 2013 een omgevingsvergunning afgegeven. Hierin staat dat op deze locatie vakantieappartementen gerealiseerd mogen worden. De hoeve ligt in een waterwingebied. Hiermee is rekening gehouden in de omgevingsvergunning.  

De initiatiefnemers zijn voornemens om bij het bouwproject opleidingsplekken te bieden voor jongeren en uitkeringsgerechtigden. Door herbestemming met een recreatieve functie (vakantiewoningen) is het plan een economische en sociaal maatschappelijkle impuls voor de kern Rothem.

Achtergrond
In juni 2012 heeft de Provincie voor de restauratie van de monumentale hoeve aan de gemeente Meerssen een subsidie verleend van 500.000 euro. Voorwaarde bij de verlening was dat er binnen een half jaar gestart zou worden.In mei 2013 is door de gemeente een verzoek om een projectwijziging gedaan omdat op dat moment, ongeveer een na jaar de subsdieverlening, nog niet gestart was. De reden voor het verzoek was dat de initiatiefnemers de finaciering niet rond hadden.

In de periode mei 2013 tot op heden is gezocht naar financiering en is ook het plan beperkt tot de meest monumentale bouwdelen van het pand. Deze financiering is nu dus rond door het verlenen van een lening van 500.000 euro door het Nationaal Restauratiefonds (NRF).

Belang voor Buitengoed Geul & Maas
Hoeve Klinkenberg is een belangrijke schakel naar het natuurgebied 'De Dellen' gelegen aan de oevers van de Geul ten zuidoosten van Meerssen. Fietsers, ruiters en wandelaars kunnen via de Geuldalweg toegang krijgen tot dit natuurgebied en er is aansluiting op de recreatieve routes naar Maastricht en Valkenburg. De hoeve ligt aan de verbindingsas van het Buitengoed Geul & Maas, die de komende jaren wordt aangepakt op het gebied van veiligheid en uitstraling. 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>