Klinkenberg

Groen licht voor restauratie Hoeve Klinkenberg in Meerssen

De Provincie Limburg gaat ervoor zorgen dat de eerder verleende subsidie (ad € 500.000) voor het restaureren van Hoeve Klinkenberg in Rothem (gemeente Meerssen) behouden blijft, omdat de initiatiefnemers/eigenaars van de hoeve een lening van het Nationaal Restauratiefonds gekregen hebben. Daarmee kan, na de besluitvorming bij de gemeente Meerssen over hun bijdrage van 100.000 euro, de restauratie na een aantal jaren van onzekerheid eindelijk van start.

Behoud van het rijksmonument
De hoeve is een rijksmonument en is vooral bijzonder doordat het een samenstelling van verschillende aan elkaar geschakelde bouwdelen is. Eén van de bouwdelen, nu gedemonteerd, bevat de traditionele Maasland bouwstijl met zogenaamde speklagen van zandsteen. De restauratie betreft voor het grootste deel een reconstructie; een demontage van alle onderdelen. Na de reconstructie wordt bekeken of het monument de status van rijksmonument kan behouden.

Herbestemming
Voor de restauratie en herbestemming is door de gemeente Meerssen in 2013 een omgevingsvergunning afgegeven. Hierin staat dat op deze locatie vakantieappartementen gerealiseerd mogen worden. De hoeve ligt in een waterwingebied. Hiermee is rekening gehouden in de omgevingsvergunning.  

De initiatiefnemers zijn voornemens om bij het bouwproject opleidingsplekken te bieden voor jongeren en uitkeringsgerechtigden. Door herbestemming met een recreatieve functie (vakantiewoningen) is het plan een economische en sociaal maatschappelijkle impuls voor de kern Rothem.

Achtergrond
In juni 2012 heeft de Provincie voor de restauratie van de monumentale hoeve aan de gemeente Meerssen een subsidie verleend van 500.000 euro. Voorwaarde bij de verlening was dat er binnen een half jaar gestart zou worden.In mei 2013 is door de gemeente een verzoek om een projectwijziging gedaan omdat op dat moment, ongeveer een na jaar de subsdieverlening, nog niet gestart was. De reden voor het verzoek was dat de initiatiefnemers de finaciering niet rond hadden.

In de periode mei 2013 tot op heden is gezocht naar financiering en is ook het plan beperkt tot de meest monumentale bouwdelen van het pand. Deze financiering is nu dus rond door het verlenen van een lening van 500.000 euro door het Nationaal Restauratiefonds (NRF).

Belang voor Buitengoed Geul & Maas
Hoeve Klinkenberg is een belangrijke schakel naar het natuurgebied 'De Dellen' gelegen aan de oevers van de Geul ten zuidoosten van Meerssen. Fietsers, ruiters en wandelaars kunnen via de Geuldalweg toegang krijgen tot dit natuurgebied en er is aansluiting op de recreatieve routes naar Maastricht en Valkenburg. De hoeve ligt aan de verbindingsas van het Buitengoed Geul & Maas, die de komende jaren wordt aangepakt op het gebied van veiligheid en uitstraling. 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>