Art impression Grande Suisse
Art impression Grande Suisse
Art impression Grande Suisse

La Grande Suisse

Een vervallen kasteel dat wordt omgebouwd tot een modern en duurzaam crematorium. Dat is de droom van Nicole Arets van Monuta Uitvaartzorg. Gecharmeerd als ze is van het unieke karakter van de locatie en de samenhang met zijn omgeving.
Samen met haar passie en zorg voor een mooie uitvaart is de ambitie geboren om La Grande Suisse om te toveren tot een uniek crematorium met uitvaartcentrum. Het wordt een bijzonder crematorium, eenmalig in zijn soort in Nederland en het eerste crematorium in Maastricht.

Duurzaam
Uitvaartzorg wordt steeds persoonlijker en nabestaanden willen graag op een waardige en bijzondere manier afscheid nemen van hun dierbare. Monuta heeft de ambitie om het afscheid in de schitterende ambiance van het kasteel tot een nieuwe beleving te maken. De geschiedenis van dit monument, het karakter van de bouw met Limburgse mergel en de landgoederenzone dragen bij aan het gedenkwaardige karakter van een mooi afscheid. Dat is wat de gebruikers gaan ervaren. Wat ze niet weten, maar zeker niet onbelangrijk, is dat het crematorium uniek in zijn soort zal zijn qua duurzaamheid en techniek. Ook Monuta neemt zijn verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaam  ondernemen. Maatschappelijk en duurzaam ondernemen in een hightech crematorium. Maatschappelijk door gebruik te maken van de omliggende functies die gepland staan, duurzaam door warmte terugwinning, zonnepanelen daar waar mogelijk, elektrische oplaadpunten en natuurlijk niet te vergeten, de herbestemming van een waardevol monument.

Bijeenkomsten
Naast afscheid nemen kunt u herinneringsbijeenkomsten organiseren. Ook gaan we voorlichtingsdagen, open dagen en rouwverwerkingsbijeenkomsten organiseren. Kortom het hele scala van uitvaartzorg concentreren we op dit unieke landgoed. Uiteraard staan we in deze planfase in voortdurend contact met de omgeving en onze toekomstige buren. De eerste informatiebijeenkomst was op 6 september al druk bezocht. Hier hebben we onze plannen kunnen laten zien en hebben we persoonlijk contact kunnen zoeken.

Buitengoed Geul & Maas
Met de herbestemming van het Rijksmonument ‘Grand Suisse’ tot crematorium is er een nieuwe passende bestemming voor het leegstaande gebouw gevonden. Dit past precies binnen een belangrijke themalijn van het Buitengoed. Deze ontwikkeling wordt daarom ook positief ondersteund. Met de bijbehorende landschappelijke inpassing en herinrichting van de omgeving worden de belevingswaarden van het gebied vergroot en de historische context herstelt.In de directe omgeving ontwikkelt zich een vergelijkbaar initiatief. In de gemeente Meerssen wordt het Rijksmonument ‘Weerterhof’ eveneens tot crematorium herbestemd. Het is de bedoeling in de volgende nieuwsbrief dit project voor het voetlicht te brengen.Voor beide initiatieven zijn onlangs de planologische procedures gestart om de realisatie ervan ook echt mogelijk te maken. Voor meer informatie hieromtrent kunt u zich wenden tot de betrokken gemeente.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>