Artist impression terrein De leeuw

Herontwikkeling Leeuwterrein

Voor de herontwikkeling van het voormalige brouwerijcomplex De Leeuw in Valkenburg zijn door ontwikkelaar Wyckerveste ambitieuze plannen ontwikkeld. Het industrieel erfgoed en de bijbehorende omgeving worden met een nieuw, eigen Valkenburgs concept omgevormd naar een bruisend belevingscentrum, met onder andere een hotel, foodexperience en eventcenter.

Ontmoetingsplek
Het (fabrieks)terrein verandert in een ontmoetingsplek voor de Limburgers en haar bezoekers. Hierbij is naast de kwaliteit en diversiteit van het aanbod ook de openbare ruimte en het park van wezenlijk belang.

Procedure
Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het voormalige terrein van de Leeuwbierbrouwerij in Valkenburg en de aanvraag voor de omgevingsvergunning hebben in de zomer ter inzage gelegen. Vooruitlopend op het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning (december 2017) is Wyckerveste op 16 oktober gestart met voorbereidende werkzaamheden op het terrein. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Plum Infra B.V.

Meer informatie?
Kijk voor meer info over dit project op http://www.valkenburg.nl/actueel/ontwikkelingen-leeuwterrein_41954/

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>