Lex Hoefnagels

Het verhaal van....BGM programmamanager Lex Hoefnagels

‘Zeg eens, jongetje, wat wil jij later worden als je groot bent?’ ‘Rentmeester, meneer. Van een landgoed’. Dat zou  veertig jaar geleden het antwoord geweest kunnen zijn van een piepjonge Lex Hoefnagels,  programmamanager Buitengoed Geul & Maas.

Pareltjes
Als Lex vertelt, dan borrelt achter zijn woorden een kookpot van enthousiasme. ‘Als je het chic wil zeggen, dan gaat het om cultuurhistorische pareltjes, die vragen om een nieuwe toekomst, in een grotere landschappelijke context die de mogelijkheden nog interessanter maakt. Daarom spreken we liever van een Buitengoed dat reikt van Schin-op-Geul tot Borgharen. In dat gebied kun je “blauwe lijnen” van het Geuldal herkennen, “groene lijnen” van de natuurelementen en “rode lijnen” van kastelen, hoeves en landgoederen. Schakels die het gebied verbinden. De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul en de Provincie dragen het Buitengoed samen.

Buitengoed 2.0
Je moet een lange adem durven hebben. Al 20 jaar zijn plannen ontwikkeld voor dit gebied. Het programma Buitengoed Geul & Maas is in 2013 gestart en zou eind 2017 stoppen. Maar je kunt een gebied als dit niet aan zijn lot overlaten en dan een paar jaar later opnieuw beginnen. Op basis van een evaluatie kunnen we verder tot 2022. Dat geeft ruimte en nieuwe mogelijkheden. We gaan accenten verleggen: niet langer een overheidsfeestje  maar meer voor en door eigenaren en ondernemers uit het gebied. Alleen dán krijg je Buitengoed 2.0.’

Volgende generatie
Ons erfgoed naar de volgende generatie brengen: onze kinderen en kleinkinderen, daar doe ik het allemaal voor!’
Ik ben opgeleid als bosbouwer en rentmeester, ben al jaren betrokken bij allerlei gebiedsontwikkelingen. Dat kunnen heel mooie projecten zijn, maar voor mij gaat het pas schitteren als mensen, natuur en cultuurgoed samen een echte beleving kunnen opleveren. 

Hobby = werk
‘Het Buitengoed Geul & Maas wordt de komende jaren meer herkenbaar. We gaan het gebied branden en steeds meer verbindingen die nu diffuus zijn versterken. Fiets-, wandelpaden en een weg ‘de Verbindingsas’, krijgen de look & feel van het Buitengoed. Voor mij is niets mooiers dan van je hobby je werk te kunnen maken. En dat is precies hoe het Buitengoed voor mij voelt. Daarom loop ik ook in een Buitengoed-shirt mee bij Zweit veur Leid.  Ik heb altijd iets met landgoederen gehad. Ook in mijn woonplaats Swalmen voelde ik mij altijd al aangetrokken door de manier waarop de kasteelvrouwe, de gravin van landgoed Hillenraad, een band onderhield met de dorpsgemeenschap. Vorig jaar is ze op hoge leeftijd overleden en ze laat een duidelijk stempel achter. Zo’n landgoed krijgt daardoor voor de omgeving echt een meerwaarde.

 Ik zie dit gebied vol kastelen en landgoederen als een slapende prinses, die dankzij wat aandacht kan worden gewekt en dan gaat stralen’. 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>