De heer Oostwegel tijdens de manifestatie
Na afloop van de manifestatie
Marc Heusschen van Heusschen Copier

Buitengoed Geul & Maas in de picture tijdens manifestatie “Landschap in het Hart van de Samenleving”

Tijdens de manifestatie "Landschap in het Hart van de Samenleving" in Chateau Sint Gerlach heeft het Nationaal Landschap Zuid-Limburg haar toekomstvisie en plannen gepresenteerd in samenwerking met de drie nationale parken die Limburg rijk is. Limburg is trots op haar landschap. Dat bleek wel uit de toespraken van Toine Gresel, Herman Vrehen en de gedeputeerden Eric Geurtsen en Hubert Mackus.

Tijdens de bijeenkomst was er ruim aandacht voor het Buitengoed Geul & Maas. Als ambassadeur van het Buitengoed Geul en Maas vertelde Camille Oostwegel Sr. over de historische locatie en de recent gevonden sporen van de Via Belgica. Tevens vertelde hij over zijn plannen om het terrein tussen chateau Sint Gerlach en het unieke houten treinstation van Houthem – St. Gerlach om te vormen tot het Wijland, met een wijngaard als unieke entree van het landgoed.

Marc Heusschen vervolgde het verhaal met een presentatie over de nieuwe structuur en de initiatieven binnen het Buitengoed. Overheid en ondernemers werken constructief samen om het gebied verder te ontwikkelen en ook recreatief op de kaart te zetten. De focus ligt de komende jaren op het transformeren; van minder overheid naar meer ondernemers. Hierdoor worden naast projecten in het publieke domein vooral ook projecten gerealiseerd in het private domein en op het grensvlak van beide. Hieraan gekoppeld wordt van de ondernemers gevraagd te investeren in branding, marketing en het versterken van de beleving van het gebied (ambassadeurs). Gestimuleerd wordt om hierbij aansluiting te zoeken bij lokale bewoners vanwege hun gebiedskennis en wensen. De overheid zal bij deze taken een stimulerende en faciliterende rol vervullen.

Als uitsmijter deed Camille Oostwegel een krachtige oproep richting het groot aantal aanwezige bestuurders om ook na de verkiezingen met het Buitengoed door te gaan en dit op te nemen in de nieuwe coalitieprogramma’s na de gemeenteraadsverkiezingen.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>