Meerssen papier

Meerssen Papier maakt doorstart

Het failliete Meerssen Papier in Meerssen maakt een doorstart. De papierfabriek wordt overgenomen door Marsna Paper BV. 

Marsna Paper BV heeft hierover een akkoord bereikt met de curator in het faillissement.

Dit betekent dat de papierproductie op de drie zeer specialistische machines binnen enkele dagen wordt hervat en de werkgelegenheid voor tenminste 35 medewerkers wordt behouden.

 Jack Giesen, die directeur van Meerssen Papier was tot oktober 2013, wordt opnieuw algemeen directeur van de papierfabriek. Marsna Paper BV zal commercieel in de markt blijven opereren onder de bestaande naam Meerssen Papier omdat deze internationaal bekend is en staat voor hoogwaardige papiersoorten. 

De Provincie Limburg heeft al in 2009 een doorstart mogelijk gemaakt door de fabriek, na een bankroet van Favini, voor € 3,3 miljoen aan te kopen en te verhuren aan Meerssen Papier. Ook nu is de Provincie betrokken bij de doorstart en kan wederom werkgelegenheid worden behouden. 

Gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken: ,,Er is een maatschappelijk belang om Meerssen Papier een doorstart te laten maken: Uiteraard vanwege het behoud van werkgelegenheid, maar ook doordat het bedrijf een unieke kennis heeft van specifieke papierproductie.”

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>