Mergelsteilwanden Dwingel
Middenbos Polferbos
Polferbos

Werkzaamheden mergelsteilwanden

Werkzaamheden mergelsteilwanden Valkenburg aan de Geul in twee grote projecten
In Valkenburg aan de Geul hebben grootschalige onderhoudswerkzaamheden  aan de mergelsteilwanden plaatsgevonden. De onderhoudswerkzaamheden waren er op gericht om de wanden weer veilig en beleefbaar te maken voor bewoners en bezoekers van Valkenburg aan de Geul. Ook in het nabijgelegen Polferbos hebben werkzaamheden plaatsgevonden.

Onderhoud en kwaliteitsimpuls Mergelsteilwanden
Midden in Valkenburg aan de Geul, in de Neerhem, de Dwingel  en de Daalhemerweg, dat is het werkgebied waar de werkzaamheden aan de steilwanden uitgevoerd werden. De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van de opgaande begroeiing, het kappen van de bomen én het inspecteren en stabiliseren van de mergelsteilwanden.
De mergelsteilwanden vormen een unieke locatie waar ook diverse beschermde diersoorten voorkomen. Zo maken de Hazelworm, de Das en de Gewone Dwergvleermuis gebruik van dit gebied. Het gebied is potentieel leefgebied van diverse bijzondere insecten en plantensoorten. In het oog springende soorten zijn het vliegend hert, een insect waarvan de kaken lijken op het gewei van een hert, en spaanse vlag, een vlindersoort.
Doel van het project is meervoudig: het oplossen van veiligheidsrisico’s, de vergroting van de ecologische waarde van het gebied en vergroten van de beleefbaarheid van de mergelsteilwanden.

In februari 2016 is gestart met het verwijderen van de begroeiing op de mergelsteilwanden. Nadat de beplanting en klimop verwijderd was, zijn de grote bomen met een telescoopkraan van de steilwanden achter de woningen en hotels weggehaald door een gespecialiseerd bedrijf. Vanwege de steilte en slechte bereikbaarheid van het werkgebied en de diverse gebruiksfuncties was deze indrukwekkende methode de beste keuze.
Na inspectie op loszittende delen zijn de benodigde veiligheidsmaatregelen uitgevoerd. Waar nodig zijn loszittende stukken mergel weggehaald, verankerd, gestut of vangnetten gespannen.
Na het uitvoeren van de werkzaamheden aan de mergelwanden, zullen een groot deel van de stobben weer uitlopen in de vorm van zogeheten ‘hakhoutstoven’. De uitlopende bomen en struiken zullen de komende jaren weer een dichte begroeiing op de wand vormen. Grote en hoge bomen komen in verband met de risico’s niet meer terug.

Werkzaamheden in het Polferbos
Het Polferbos is een hellingbos en Natura2000-gebied. Direct aan de Plenkertstraat gaan op verschillende plekken de mergelsteilwanden kaarsrecht omhoog. Bomen direct langs de rand zijn vanwege de onveiligheid weggehaald. Verder van de weg en de steilwand wordt middenbos ontwikkeld. Hier groeit een open bos met grote vitale bomen. Nog verder het bos in groeit normaal opgaand bos. Door de combinatie van deze bostypen ontstaat veel afwisseling met nieuwe zichtlijnen naar het Geuldal. In het Polferbos groeien veel verschillende boomsoorten. Er staan bijzondere plantensoorten en er leven dassen. Doel van de uitgevoerde werkzaamheden is een structuurrijk boslandschap, waarbij het oude traditionele hakhout- en middenbosbeheer een belangrijke referentie is. In de omgeving van Valkenburg is herstel van middenbos zeer succesvol gebleken voor behoud van plant- en diersoorten. Voorbeelden zijn te vinden in het Gerendal en op de Schaelsberg.

Buitengoed Geul & Maas
De werkzaamheden aan de mergsteilwanden rondom de Dwingel en in het Polferbos passen binnen de visie van Buitengoed Geul & Maas en worden door de Provincie ondersteund met gelden uit de impulsmiddelen. De opknapwerkzaamheden leveren een bijdrage aan Buitengoed Geul & Maas, omdat nieuwe natuur wordt ontwikkeld, nieuwe beheervormen ontstaan en het thema mergel beleefbaar wordt gemaakt.

 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>