Steilwanden

Grootschalig onderhoud aan de mergelsteilwanden Dwingel in voorbereiding

De gemeente Valkenburg aan de Geul is momenteel bezig met de laatste voorbereidingen op de grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de mergelsteilwanden rondom de ‘Dwingel’ (van Meijlandstraat).

Als alles volgens planning verloopt, worden de werkzaamheden in het vroege najaar opgestart. Tijdens de voorbereidingen wordt door diverse gespecialiseerde bedrijven onderzoek gedaan naar de ecologische waarden en veiligheidsaspecten. In de eerste week van mei worden de onderzoeken opgestart.

De onderhoudswerkzaamheden zijn er op gericht om de wanden weer zichtbaar en veilig te maken voor bewoners en bezoekers van de mergelstad. Hiervoor wordt de begroeiing weggehaald. Waar nodig worden stukken mergel die mogelijk los zouden kunnen komen weggehaald, verankerd of er worden vangnetten gespannen.

Ondanks de bescheiden omvang van het gebied en de ligging nabij het centrum van Valkenburg vormen de mergelsteilwanden het potentiële leefgebied van diverse bijzondere dier- en plantensoorten. In het oog springende soorten zijn Vliegend hert (een insect waarvan de kaken lijken op het gewei van een hert) en Spaanse vlag (vlindersoort). Het onderzoek is erop gericht de bijzondere soorten goed in beeld te brengen en tijdens de werkzaamheden goed te beschermen.

Niet alleen vanuit de beleefbaarheid en de ecologische potenties vormen de mergelsteilwanden een uniek stukje Nederland. De Dwingel is in het verleden aangelegd als verdedigingswerk voor Kasteel Valkenburg en heeft daarmee een hoge archeologische waarde. In de wanden rondom de Dwingel zijn in het verleden op diverse plaatsen ‘mineergangen’ gevonden. Dit zijn gangenstelsels die eeuwen geleden door de Luikenaren in de mergel uitgegraven werden om de vesting in te nemen. Tijdens de voorbereiding en de uitvoering wordt daarom zorgvuldig omgesprongen met archeologische aspecten, waarbij zeker niet uit te sluiten valt dat er nieuwe vondsten gedaan worden.

Klik hier voor mooie foto's van de steilwanden

Klik hier voor de gemeente site

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>