Uitleg over het Polferbos
Uitleg over het Polferbos
Polferbos

Opknapbeurt Polferbos biedt kansen voor natuurontwikkeling

In Valkenburg aan de Geul zijn grootschalige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in en rond het Polferbos. De ingrepen zijn bedoeld om bijzondere natuurwaarden te ontwikkelen. Voor belangstellenden werd onlangs een rondleiding georganiseerd om de eerste resultaten te bewonderen.

Polferbos
Het Polferbos is een hellingbos en ligt op de Cauberg tegen de Plenkertstraat en bij het casino. In het bos groeien veel verschillende boomsoorten. Er staan bijzondere plantensoorten en er leven dassen. Het bos was bijna overal dichtgegroeid en donker geworden. Veel plantensoorten konden daar niet tegen. Bomen hebben extra ruimte nodig om mooi uit te kunnen groeien. Ook de uitkijkpunten richting het Geuldal waren helemaal dicht gegroeid. 

Mergelsteilwanden
Direct aan de Plenkertstraat gaan op verschillende plekken mergelsteilwanden kaarsrecht omhoog. Bovenop deze steilwanden groeit het Polferbos. Bomen direct langs de rand begonnen ouder te worden. Daardoor konden onveilige situaties ontstaan. Zij zijn vervangen door jonge struiken. Verder van de weg en de steilwand groeit straks een open bos met grote vitale bomen. Nog verder het bos in groeit normaal opgaand bos. Door de afwisseling van diverse bostypen ontstaat straks veel afwisseling met nieuwe zichtlijnen naar het Geuldal.

Rondleiding
Natuurliefhebbers konden de resultaten van de werkzaamheden  op 19 september bewonderen tijdens een rondleiding door het gebied.  Een medewerker van de Bosgroep Zuid-Nederland gaf tekst en uitleg over het beheer van het gebied. Hij legde uit dat de ingrepen in het Polferbos met name bedoeld zijn om bijzondere natuurwaarden te ontwikkelen. In het bos worden open plekken  gecreëerd en kalkrijke graslanden en ruigtes gevormd. Dit gaat de komende jaren zijn vruchten afwerpen.

Uniek leefgebied
De mergelsteilwanden vormen een uniek leefgebied voor beschermde diersoorten en bijzondere plantensoorten. De werkzaamheden leveren een bijdrage aan Buitengoed Geul & Maas, omdat nieuwe natuur wordt ontwikkeld, nieuwe beheervormen ontstaan en het thema mergel beleefbaar wordt gemaakt. Uitvoering gebeurt met financiële ondersteuning van de Provincie Limburg. 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>