Uitleg over het Polferbos
Uitleg over het Polferbos
Polferbos

Opknapbeurt Polferbos biedt kansen voor natuurontwikkeling

In Valkenburg aan de Geul zijn grootschalige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in en rond het Polferbos. De ingrepen zijn bedoeld om bijzondere natuurwaarden te ontwikkelen. Voor belangstellenden werd onlangs een rondleiding georganiseerd om de eerste resultaten te bewonderen.

Polferbos
Het Polferbos is een hellingbos en ligt op de Cauberg tegen de Plenkertstraat en bij het casino. In het bos groeien veel verschillende boomsoorten. Er staan bijzondere plantensoorten en er leven dassen. Het bos was bijna overal dichtgegroeid en donker geworden. Veel plantensoorten konden daar niet tegen. Bomen hebben extra ruimte nodig om mooi uit te kunnen groeien. Ook de uitkijkpunten richting het Geuldal waren helemaal dicht gegroeid. 

Mergelsteilwanden
Direct aan de Plenkertstraat gaan op verschillende plekken mergelsteilwanden kaarsrecht omhoog. Bovenop deze steilwanden groeit het Polferbos. Bomen direct langs de rand begonnen ouder te worden. Daardoor konden onveilige situaties ontstaan. Zij zijn vervangen door jonge struiken. Verder van de weg en de steilwand groeit straks een open bos met grote vitale bomen. Nog verder het bos in groeit normaal opgaand bos. Door de afwisseling van diverse bostypen ontstaat straks veel afwisseling met nieuwe zichtlijnen naar het Geuldal.

Rondleiding
Natuurliefhebbers konden de resultaten van de werkzaamheden  op 19 september bewonderen tijdens een rondleiding door het gebied.  Een medewerker van de Bosgroep Zuid-Nederland gaf tekst en uitleg over het beheer van het gebied. Hij legde uit dat de ingrepen in het Polferbos met name bedoeld zijn om bijzondere natuurwaarden te ontwikkelen. In het bos worden open plekken  gecreëerd en kalkrijke graslanden en ruigtes gevormd. Dit gaat de komende jaren zijn vruchten afwerpen.

Uniek leefgebied
De mergelsteilwanden vormen een uniek leefgebied voor beschermde diersoorten en bijzondere plantensoorten. De werkzaamheden leveren een bijdrage aan Buitengoed Geul & Maas, omdat nieuwe natuur wordt ontwikkeld, nieuwe beheervormen ontstaan en het thema mergel beleefbaar wordt gemaakt. Uitvoering gebeurt met financiële ondersteuning van de Provincie Limburg. 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>