De nieuwe brug
De brug by night
De brug over de vijver

Afronding uitbreiding monumentaal Proosdijpark Meerssen

Onlangs is de uitbreiding van het monumentale Proosdijpark in Meerssen afgerond. De werkzaamheden hebben plaatsgevonden met subsidie van Buitengoed Geul & Maas. De uitbreiding betrof renovatie en herstel van de voormalige kloostertuin, die weer aangebonden is op het monumentale Proosdijpark in late Landschapsstijl. De vijver in het park is verdiept en uitgebreid richting Markt. Een nieuwe fontein zorgt voor een natuurlijk waterspel, maar vooral ook voor meer zuurstof in de vijver, hetgeen het leefklimaat in de vijver ten goede komt. Bij gelegenheid van Boomfeestdag 2015 zijn aan beide zijden van de vijver en aan weerszijden van de nieuwe voetgangersbrug zware bomen geplant, die de nieuwe brug omlijsten met groen. De oevers van de vijver zijn ingezaaid met kruiden. De beplanting rond de bomen bestaat uit plantensoorten die de uitstraling van het park in relatie tot de aanwezige bouwkundige elementen versterken. Het park wordt voor de avond- en nachtelijke uren afgesloten met gerenoveerde siersmeedwerkpoorten uit 1935. Het Proosdijpark en de historische Markt worden dagelijks bezocht door wandelaars en bezoekers van het sfeervolle winkelcentrumgebied van Meerssen.

Meer weten?
www.meerssen.nl of www.ontdekmeerssen.nl

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>