Kasteelhoeve Broers
De heren Eurlings en Oostwegel

Het verhaal van… Burgemeester Quicx

 

Op vrijdag 10 februari heeft ‘Burgemeester Quicx, Coffee & More’ zijn deuren geopend: het nieuw koffie- en lunchconcept in de kasteelhoeve naast de entree van Château St. Gerlach. De kasteelhoeve was ooit de woning van de burgemeester van Houthem (1820-1856). Vandaag de dag is de huiskamer van Burgemeester Quicx een gezellige ontmoetingsplek voor omwonenden, hotelgasten, wandelaars en fietsers.  Bij gelegenheid van de opening dronken Camille Oostwegel sr - die verantwoordelijk is voor de restauratie- en drs Martin Eurlings - tot voor kort burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul - samen een kopje koffie. Hiermee kan weer een nieuwe component aan het toch al imposante complex van Chateau St. Gerlach worden toegevoegd en bevestigt daarmee haar beeldbepalende positie als een van de iconen van het Buitengoed.

Verbindingsas Buitengoed Geul & Maas
Met de komst van deze kasteelhoeve wordt een nieuwe parel toegevoegd aan het kralensnoer van de verbindings-as. Begin februari werd ter hoogte van de gerestaureerde kasteelhoeve tevens een start gemaakt met de reconstructie en herprofilering van de Provinciale weg. Hiermee wordt gewerkt aan de allereerste schakel van de verbindingsas van Buitengoed Geul & Maas. Zowel ‘Burgemeester Quicx’ als de primeur van de verbindingsas vormen twee mooie nieuwe mijlpalen in het Buitengoed Geul & Maas.

De ‘huiskamer van Houthem’
In de gezellige huiskamer van burgemeester Quicx herinneren de houten spanten en de eeuwenoude mergelmuren aan de tijd dat hij burgemeester van Houthem was (1820 – 1856). Voor het Buitengoed is een van de belangrijkste elementen het kunnen beleven en genieten van memorabele plaatsen van dit bijzonder mooie gebied.

Voor meer informatie: www.burgemeesterquicx.nl

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>