Luchtfoto hoeve Klinkenberg
Tijdens de opendag
't Geulke

Reconstructie Hoeve Klinkenberg

In de nieuwsbrief BGM van juli 2016 werd melding gemaakt van de aanvang van herstel en reconstructie van Rijksmonument Hoeve Klinkenberg te Rothem. Inmiddels zijn de eerste contouren en gevels van twee van de verloren gegane bouwdelen, de koestal en grote schuur, weer herkenbaar.

Open dag voor buurt Rothem
Op 29 juli 2017 is een open dag georganiseerd voor omwonenden en de buurt en is uitleg gegeven over de geplande vakantiewoningen en de herbouw van de speklagen gevels, voornamelijk met hergebruikte veldbrand en mergel. Tussen de vele inscripties in de mergelstenen konden de omwonenden namen herkennen uit de geschiedenis van Hoeve Klinkenberg, bij velen bekend als hoeve Bischoff.  De heer Lambert Bischoff boeide alle aanwezigen met zijn uitleg over zijn leven op deze prachtige boerderij met zijn indrukwekkende geschiedenis.

Geschiedenis Hoeve Klinkenberg
Uit archiefonderzoek blijkt dat de hoeve veel ouder is dan 1782, het jaartal op een gevelsteen in de topgevel van de boerderijwoning. De oudste akte dateert uit het jaar 1694, waarin Hermanus Crins uit Nuth, “seecker huijs, moeshoff en weijde met seven roeden ackerlants als gelegen te Rothem” koopt van de Maastrichtse apotheker Patroclus Reubsaem. De boerderij blijft generaties lang in familiebezit en wordt in 1782 door nazaat Johan Claessen en diens echtgenote Margaretha Crijns uitgebreid tot de huidige omvang. Uit stukken uit 1780 blijkt dat de bewoners naast landbouwers ook jeneverstokers waren, terwijl er in 1786 sprake is van “brouwgetuijgh”, hetgeen ook duidt op een bierbrouwerij. Uit de volkstelling in 1794, gehouden tijdens de Franse bezetting door Napoleon, blijkt dat de hoeve dienst doet als herberg. De gasten zullen vermoedelijk in een eenvoudige gelagkamer ontvangen zijn en konden overnachten op een strozak en onder een paar dekens. Onder die gasten waren in 1813/1814 zelfs Russische kozakken. Met de realisatie van vakantiewoningen wordt daarom door de initiatiefnemers niet alleen de hoeve zelf, maar ook haar functie als herberg in ere hersteld.

De Geuleilanden en Hoeve Klinkenberg in Buitengoed Geul & Maas
Hoeve Klinkenberg bevindt zich op een zeer markant gelegen plek, in Buitengoed Geul & Maas, op de toegang tot het Geuldal. Ze is gelegen langs “‘t Geulke”, molentak van de “Kleine Geul, tbv de Oliemolen, oorspronkelijk gebouwd in de 18e eeuw en de IJzeren Molen, ook Nieuwe Molen of Rothemer molen genoemd, gebouwd in 1850. De Kleine Geul wordt gezien als de hoofdtak. De Geul is de molentak voor de Groote Molen, gelegen aan de Molenveldweg in Meerssen en gebouwd in 1778. De Geul, kleine Geul en Geulke vormen de Geuleilanden van Meerssen, als Natura 2000 gebied belangrijke onderdelen van het Buitengoed Geul & Maas. In het kader van BGM krijgen niet alleen de historische hoeve Klinkenberg en de molens een passende herbestemming, maar wordt ook een opwaardering van de verbindingsweg door Rothem gepland, daarbij rekening houdend met de nieuwe toegangsbrug naar de parkeerplaatsen van Hoeve Klinkenberg. Dit alles passend binnen de Buitengoed Geul & Maas doelstelling om historische ruimtelijke- en (zicht)relaties tussen landgoederen te herstellen. Daarbij kan de nieuwe herberg in Hoeve Klinkenberg als representatieve entrée en startpunt van fiets- en wandelroutes in het Buitengoed Geul & Maas gaan fungeren. Bij de inrichting van de geplande horeca en vakantiewoningen zal zeker ruimschoots aandacht besteed worden aan de rijke historie van Hoeve Klinkenberg.

 Dit project komt tot stand met financiële steun van Provincie Limburg en de gemeente Meerssen

Foto 'T Geulke; Het Geulke is de lijnvormige verbinding binnen het Buitengoed Geul & Maas tussen De Nachtegaal, de oliemolen, Hoeve de Klinkenberg, Villa Klinkenberg en de Rothemermolen. 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>