Fietsroutenetwerk station Noord
Bebording fietsroutenetwerk

Fietsroutenetwerk Beukenlaan

Bij de Gebiedsontwikkeling Maastricht Valkenburg (GOMV) in 2008 werd door de toenmalige bestuurders van de gemeenten Valkenburg, Meerssen en Maastricht en de provincie Limburg een projectgroep in het leven geroepen om een doorgaande recreatieve wandel- en fietsroute te ontwerpen door het Beneden Geuldal. Aan dit ontwerp is een aantal jaren gewerkt in overleg met natuurbeherende instanties (Limburgs Landschap en natuurmonumenten) en de bewoners/eigenaren van de gronden.

Eerste en tweede fase
Het ontwerp is opgedeeld in drie fasen. De eerste fase, het Geuseltpark, is volledig klaar. De volgende fase is de route tussen Schin op Geul en de A2. Van deze fase is het overgrote deel gereed. Er dient alleen nog een brug aangelegd te worden (tussen de verlengde Veeweg en de Graafstraat) en enkele kleine aanvullende maatregelen.

Derde fase
Van de laatste fase, die door de Beukenlaan loopt, is een definitief ontwerp gemaakt dat dit jaar nog gerealiseerd wordt. Deze padenstructuur komt ten westen van de A2 en ten oosten van het Julianakanaal. Een onderdeel van deze fase is de monumentale Beukenlaan tussen Station Noord en landgoed Vaeshartelt. De oude en monumentale beuken zijn voor het overgrote deel ziek. De wortels zijn aangetast en hierdoor zijn de bomen niet meer stabiel. Uit veiligheidsoverwegingen dienen deze bomen gekapt te worden. Er wordt nog gekeken of een andere oplossing mogelijk is. Mocht dat niet zo zijn, dan worden de beuken gekapt. Hiervoor is een kapvergunning aangevraagd. Tegelijk wordt een nieuw pad aangelegd en nieuwe beukenbomen geplant. Het pad wordt half verhard uitgevoerd met een breedte van 3 meter. De bomen worden geplant zoals dit ook gebeurd is bij Station Noord. 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>