Fietsroutenetwerk station Noord
Bebording fietsroutenetwerk

Fietsroutenetwerk Beukenlaan

Bij de Gebiedsontwikkeling Maastricht Valkenburg (GOMV) in 2008 werd door de toenmalige bestuurders van de gemeenten Valkenburg, Meerssen en Maastricht en de provincie Limburg een projectgroep in het leven geroepen om een doorgaande recreatieve wandel- en fietsroute te ontwerpen door het Beneden Geuldal. Aan dit ontwerp is een aantal jaren gewerkt in overleg met natuurbeherende instanties (Limburgs Landschap en natuurmonumenten) en de bewoners/eigenaren van de gronden.

Eerste en tweede fase
Het ontwerp is opgedeeld in drie fasen. De eerste fase, het Geuseltpark, is volledig klaar. De volgende fase is de route tussen Schin op Geul en de A2. Van deze fase is het overgrote deel gereed. Er dient alleen nog een brug aangelegd te worden (tussen de verlengde Veeweg en de Graafstraat) en enkele kleine aanvullende maatregelen.

Derde fase
Van de laatste fase, die door de Beukenlaan loopt, is een definitief ontwerp gemaakt dat dit jaar nog gerealiseerd wordt. Deze padenstructuur komt ten westen van de A2 en ten oosten van het Julianakanaal. Een onderdeel van deze fase is de monumentale Beukenlaan tussen Station Noord en landgoed Vaeshartelt. De oude en monumentale beuken zijn voor het overgrote deel ziek. De wortels zijn aangetast en hierdoor zijn de bomen niet meer stabiel. Uit veiligheidsoverwegingen dienen deze bomen gekapt te worden. Er wordt nog gekeken of een andere oplossing mogelijk is. Mocht dat niet zo zijn, dan worden de beuken gekapt. Hiervoor is een kapvergunning aangevraagd. Tegelijk wordt een nieuw pad aangelegd en nieuwe beukenbomen geplant. Het pad wordt half verhard uitgevoerd met een breedte van 3 meter. De bomen worden geplant zoals dit ook gebeurd is bij Station Noord. 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>