Het Via Belgica infomeubel

Ontdek Romeins Limburg in Buitengoed Geul & Maas

Buitengoed Geul & Maas voert van Maastricht over Meerssen (Beneden Geuldal) naar Valkenburg aan de Geul. Dit vruchtbare lössgebied is van oudsher vanwege zijn vruchtbare bodems een aantrekkelijke vestigingsplaats voor agrariërs.

Villae Rusticae
In de Romeinse tijd lagen hier grote herenboerderijen – zogenaamde villae rusticae - die graan produceerden voor de stedelijke en de militaire markt. In 1865 werd op de Herkenberg in Meerssen één van de grootste Romeinse villa’s van ons land ontdekt: de Villa Rustica Onderste Herkenberg.

Via Belgica
De onder maaiveld gelegen resten van de Romeinse villa zijn gelegen aan de ‘Via Belgica’: de door archeologen bedachte naam van een 400 kilometer lange Romeinse hoofdweg, die in de Romeinse tijd de Franse zeekust met het Duitse Rijnland verbond en o.a. over het grondgebied van het huidige Meerssen (Marsana) voerde. De weg liep van Boulogne-sur-Mer via onder andere Arras, Bavay, Tongeren, Heerlen en Maastricht naar Jülich en Keulen. Binnen de huidige landsgrenzen kwam de Via Belgica in Nederlands-Limburg bij Maastricht de grens over en haar weg te vervolgen langs Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. Via Heerlen en Landgraaf steekt de Via Belgica vervolgens bij Rimburg de grens over met Duitsland. 

Romeins Limburg ontdekken met uw mobiel
Inmiddels liggen de Via Belgica en de Romeinse Villa Rustica al vele eeuwen meters diep onder de grond, maar dat gaat veranderen. ‘Ontdek Romeins Limburg met je mobiel’ is de essentie van het project 'Via Belgica Digitales'. Uw mobieltje wijst u niet alleen de weg, maar geeft onderweg ook regelmatig informatie over de vele Romeinse vondsten die in het Zuid-Limburgse landschap zijn gedaan: de villa's van Meerssen en Voerendaal, de thermen van Heerlen, het Romeinse fort van Maastricht en ga zo maar door.

Meer weten? Ga naar:
www.viabelgicadigitalis.nl
www.ontdekmeerssen.nl
 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>