Rothemermolen
Rothemermolen

het verhaal van de Rothemermolen...

De Rothemermolen in Rothem (gemeente Meerssen) is een bijzonder object met grote historische waarde.  De oorspronkelijke molen uit de 12e eeuw was de tweede watermolen op het Geulke. Vanaf de 14e eeuw bestaat er een historische samenhang tussen de molen en buitenplaats Vaeshartelt. In historische beschrijvingen wordt zij omschreven als ‘den moolen met den waterstroom van Vaeshartelt’. Zowel geschriften uit 1381 als de in 1789 gevestigde erfdienstbaarheid beschrijven de rechten en plichten die voortspruiten uit de levering van water uit het Geulke aan ‘den hoff te Hartert’. Tot 1668 hoort de molen bij Vaeshartelt en is zij eigendom van de familie Van Nassau (verwant met de koninklijke familie). In 1789 wordt de molen apart verkocht en afgescheiden van Vaeshartelt. Door een erfdienstbaarheid bleven de waterrechten bij de molen. 

Het huidige molengedeelte dateert uit de tweede helft van de 18e eeuw en fungeerde lange tijd als productiemolen voor koolzaadolie. Rond 1870 werd de oliemolen uitgebouwd tot graanmolen (tot ca. 1955).  De vermogende Maastrichtse ‘citoyen’ Coenengracht bouwde de Rothemermolen tussen 1860 en 1876 uit tot buitenverblijf inclusief herenhuis, watergraanmolen met pachterswoning, stallen, tuin, boomgaard en bos. Om het gebouw een voorname uitstraling te geven, werden de gevels bij cour en tuin rond 1906 voorzien van een cementbepleistering. De tuin werd ingericht als Engelse tuin. Na 1955 werd het complex omgebouwd tot boerderij. 

Huidige bestemming
Na 1996 werd de Rothemermolen verbouwd tot wooncomplex met zeven woningen. Habets Bouw Ontwikkelingen BV uit Nuth kocht de Rothemermolen in 1999. In 2009/2010 werd het casco van het herenhuisgedeelte en het molengebouw volledig gerestaureerd. Alle bijbouwsels werden verwijderd. De tuin werd in ere hersteld. Door een volledige restauratie/vernieuwing  van het molenwerk inclusief waterrad kan de molen weer draaien en malen. Ten behoeve van nieuwe functies kan de binnenzijde van het gebo uw volledig naar wens worden ingedeeld.  Achter het complex - waar zich voorheen de boerderij , stallen en schuren bevonden – kunnen rond een binnenplein vier nieuwe bouweenheden worden opgericht . Het geheel wordt voorzien van de benodigde parkeerplaatsen en een nieuwe aansluiting op de nabijgelegen Maastrichterweg. In overleg met de gemeente kan een nieuwe woon bestemming worden overeengekomen (werk-, woon-, kantoor-, horeca-, recreatie-).

Informatie
Voor informatie over huur of koop van (delen van) het complex, mogelijke bestemmingen,  vestigingsmogelijkheden, tekeningen en dergelijke kunt u terecht bij Habenu-Van de Kreeke Projecten BV in Nuth. E-mail: info@habenu-vandekreeke.com. Contactpersoon: Ron Habets, tel. 045-5242400 / 06-54623444.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>