Routenetwerk
Routenetwerk

Routenetwerk binnen Buitengoed Geul en Maas

Het Routenetwerk heeft als doel  het versterken van het toeristisch-recreatief product van Zuid Limburg door de aanleg en opwaardering van fiets- en wandelpaden. Nog niet alles is met elkaar verbonden en deze ontbrekende schakels worden nu aangelegd. Belangrijk in dit verband is ook de zogenaamde Groene Loper uit het gelijknamig plan voor de A2, dat in het Geusseltpark naadloos aansluit op het Routenetwerk. 

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 betreft het deel oostelijk van de A2 tot aan Schin op Geul; fase 2 heeft betrekking op het gedeelte westelijk van de A2 tot aan het Julianakanaal. De investering van
€ 4,85 miljoen wordt gedekt door de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg a/d Geul voor
€ 2 miljoen en de Provincie eveneens voor 
€ 2 miljoen. Voor het restant ad € 0,85 miljoen is een Europese POP-subsidie verleend. 
 
Wat is er gerealiseerd?
In 2013 is het eerste deel van fase 1, de aanleg van de wandel- en fietspaden in het Geusseltpark,  al uitgevoerd. De oplevering van het zwembad en het United World College Maastricht maakten dit noodzakelijk. In mei 2014 is gestart met de uitvoering van de overige tracés in fase 1 en dit werk is nagenoeg geheel afgerond. 
 
Wat gaan we doen?
De kruispunten Veeweg-Gerendal en Burg. Henssingel (bij Rabobank) worden begin 2015 heringericht en er moeten nog twee bruggen worden geplaatst. De aanbesteding van de bruggen zal begin 2015 plaatsvinden. Voor fase 2 is gestart met het opwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Het streven is om  de werkzaamheden in 2015 aan te besteden en in uitvoering te brengen.
 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>