Verwijzing Routenetwerk
Deel Routenetwerk

Routenetwerk in ontwikkeling

Het Routenetwerk in het Buitengoed Geul & Maas versterkt het toeristisch-recreatief product van Zuid Limburg door de aanleg en opwaardering van fiets- en wandelpaden. De aanleg van het netwerk is in volle gang. Nog niet alle paden zijn met elkaar verbonden en de ontbrekende schakels worden nu aangelegd. Belangrijk in dit verband is ook de zogenaamde Groene Loper uit het gelijknamig plan voor de A2, dat in het Geusseltpark naadloos aansluit op het Routenetwerk.

Het project wordt in twee fases uitgevoerd. Fase 1 betreft het deel oostelijk van de A2 tot aan Schin op Geul; fase 2 heeft betrekking op het gedeelte westelijk van de A2 tot aan het Julianakanaal. De investering van € 4,85 miljoen wordt gedekt door de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg a/d Geul voor € 2 miljoen en de Provincie eveneens voor € 2 miljoen. Voor het restant ad € 0,85 miljoen is een Europese POP-subsidie verleend.

Wat is er gerealiseerd?
In 2015 is vertraging ontstaan in de uitvoering van fase 1. De aanleg van een aantal bruggetjes vergt intensief overleg met de betrokken partners. De ontwerpen zijn nu klaar, en met de partners wordt gesproken over de precieze uitvoering. De verwachting is dat eind 2015 een besluit wordt genomen, zodat begin 2016 de laatste details kunnen worden afgerond. Het ontwerp van fase 2, dit is het deel ten westen van de A2 is bijna gereed. De verwachting is dat dit plan eind 2015 aanbesteed kan worden. De uitvoering is gepland in de loop van 2016.

Wat moeten we nog doen?
De kruispunten Veeweg-Gerendal en Burg. Henssingel (bij Rabobank) worden eind 2015/begin 2016  opnieuw ingericht. Twee bruggen worden begin 2016 geplaatst.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>