Twan Beurskens en Martin Eurlings

Afrondende werkzaamheden routenetwerk tussen Schin op Geul en Maastricht

Afrondende werkzaamheden routenetwerk tussen Schin op Geul en Maastricht

Afgelopen week hebben gedeputeerde Twan Beurskens en burgemeester Martin Eurlings de eerste fase van het routenetwerk in het Buitengoed Geul en Maas geopend. Het betreft een doorgaande fiets-wandel verbinding tussen Schin op Geul en Maastricht.

In 2008 werd door de gemeenten Meerssen, Maastricht, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg een projectgroep in het leven geroepen om een doorgaande recreatieve wandel- en fietsroute te realiseren door het Beneden Geuldal. Deze padenstructuur geeft een nieuwe impuls aan de toeristische waarde van dit gebied. Na jaren van overleg over het ontwerp werd begin 2014 gestart met de uitvoering.

De nieuwe paden zijn nagenoeg gereed en al gedeeltelijk opengesteld. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Zo moeten er bij ingangen naar weilanden en natuurgebieden nog enkele veeroosters vervangen worden en worden op verschillende plaatsen nog toegangshekken en afzetpalen geplaatst. Dit om te voorkomen dat de paden op een andere manier gebruikt worden dan bedoeld is.

In Schin op Geul ter hoogte van de Graafstraat en in Meerssen ter hoogte van camping het Geuldal  worden nog twee bruggen over de Geul geplaatst. De ontwerpen van deze bruggen zijn inmiddels door de welstandscommissies goedgekeurd en de plannen worden nu verder uitgewerkt om te komen tot een bouwaanvraag en uitvoering. De bruggen worden in de tweede helft van dit jaar geplaatst.

Om de veiligheid voor voetgangers en fietsers te verhogen, worden twee kruisingen gereconstrueerd; in Valkenburg ter hoogte van de bibliotheek en in Schin op Geul ter hoogte van de kruising Gerendal – Veeweg. Deze werkzaamheden worden in het 2e en 3e kwartaal van 2015 uitgevoerd.

Fietsers en wandelaars kunnen dus nu al gedeeltelijk genieten van de nieuwe paden, maar gelijktijdig wordt de komende maanden nog volop gewerkt aan het verbeteren en verder ontwikkelen van de padenstructuur.

Het fiets- en wandelroutenetwerk is mede tot stand gekomen is door bijdragen van de Provincie Limburg en de Europese Unie.

           

 

_________________________________EINDE PERSBERICHT___________________________________

Noot voor de redactie: voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de gemeente Valkenburg aan de Geul, tel. 043 609 9338/06 2248 1262.

 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>