Twan Beurskens en Martin Eurlings

Afrondende werkzaamheden routenetwerk tussen Schin op Geul en Maastricht

Afrondende werkzaamheden routenetwerk tussen Schin op Geul en Maastricht

Afgelopen week hebben gedeputeerde Twan Beurskens en burgemeester Martin Eurlings de eerste fase van het routenetwerk in het Buitengoed Geul en Maas geopend. Het betreft een doorgaande fiets-wandel verbinding tussen Schin op Geul en Maastricht.

In 2008 werd door de gemeenten Meerssen, Maastricht, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg een projectgroep in het leven geroepen om een doorgaande recreatieve wandel- en fietsroute te realiseren door het Beneden Geuldal. Deze padenstructuur geeft een nieuwe impuls aan de toeristische waarde van dit gebied. Na jaren van overleg over het ontwerp werd begin 2014 gestart met de uitvoering.

De nieuwe paden zijn nagenoeg gereed en al gedeeltelijk opengesteld. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Zo moeten er bij ingangen naar weilanden en natuurgebieden nog enkele veeroosters vervangen worden en worden op verschillende plaatsen nog toegangshekken en afzetpalen geplaatst. Dit om te voorkomen dat de paden op een andere manier gebruikt worden dan bedoeld is.

In Schin op Geul ter hoogte van de Graafstraat en in Meerssen ter hoogte van camping het Geuldal  worden nog twee bruggen over de Geul geplaatst. De ontwerpen van deze bruggen zijn inmiddels door de welstandscommissies goedgekeurd en de plannen worden nu verder uitgewerkt om te komen tot een bouwaanvraag en uitvoering. De bruggen worden in de tweede helft van dit jaar geplaatst.

Om de veiligheid voor voetgangers en fietsers te verhogen, worden twee kruisingen gereconstrueerd; in Valkenburg ter hoogte van de bibliotheek en in Schin op Geul ter hoogte van de kruising Gerendal – Veeweg. Deze werkzaamheden worden in het 2e en 3e kwartaal van 2015 uitgevoerd.

Fietsers en wandelaars kunnen dus nu al gedeeltelijk genieten van de nieuwe paden, maar gelijktijdig wordt de komende maanden nog volop gewerkt aan het verbeteren en verder ontwikkelen van de padenstructuur.

Het fiets- en wandelroutenetwerk is mede tot stand gekomen is door bijdragen van de Provincie Limburg en de Europese Unie.

           

 

_________________________________EINDE PERSBERICHT___________________________________

Noot voor de redactie: voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de gemeente Valkenburg aan de Geul, tel. 043 609 9338/06 2248 1262.

 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>