Pelgrimsroute
Pelgrimsroute

Opening pelgrimsherberg en schelpenroute Santiago in Houthem

Op 7 maart werd Houthem – Sint Gerlach bezocht door maar liefst 100 pelgrims die van plan zijn om de wereldberoemde pelgrimsroute naar Santiago de Compostella te voet of per fiets te gaan. De pelgrims bezochten een bijeenkomst van het Sint Jacobsgenootschap en konden voor het eerst een deel van de nieuwe schelpenroute (bewegwijzering) lopen. Deze nieuwe route brengt hen bij de gerenoveerde refugio (pelgrimsherberg) naast de Houthemse parochiekerk.

Nu door het Jacobsgenootschap besloten is om Houthem ook op te nemen in de hoofdroute vanuit Roermond/Sittard naar Maastricht, bestaat er een actuele en historische aanleiding om de betekenis en uitstraling van deze route te markeren door het opwaarderen van de bewegwijzering. Deze bewegwijzering bestaat uit een serie bronzen schelpen met de gestileerde Santiago-schelp erop. Dit is gerealiseerd door een projectgroep vanuit het Dorpsplatform “Wij Houthem Sint Gerlach” en de hulp van vele sponsoren. De schelpen worden in de grond bevestigd en in de regio komen op diverse kruispunten van pelgrimswegen afstand- en wegwijzers van de route naar Santiago de Compostella. De schelpen zijn samen met stenen zuilen in Haasdal/Schimmert en Sibbe/Vilt herkenbare wegwijzers voor de pelgrims, die via onze regio onderweg zijn naar Spanje.

Het Buitengoed stimuleert het aanbrengen van themaroutes in het gebied en heeft een aantal schelpen en een routesteen gesponsord.

Opening nieuwe refugio als pelgrimsherberg

Om de pelgrims naar Sint Gerlachus of onderweg naar Santiago nog beter te kunnen opvangen in Houthem is de pelgrimsherberg (refugio) vernieuwd en is er tegelijk een nieuwe parochiezaal gerealiseerd. De nieuwe refugio werd op 7 maart feestelijk ingewijd door plebaan Merkx, prior van de broederschap St.Jacobus uit Roermond.

De markering van de route naar Santiago in en rondom pelgrimsoord Houthem – Sint Gerlach is een initiatief van de werkgroep Cultuur van het Dorpsplatform “Wij Houthem Sint Gerlach”. De vernieuwing van de refugio en realisatie van de parochiezaal komt vanuit het kerkbestuur van de H. Gerlachus.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>