Pelgrimsroute
Pelgrimsroute

Opening pelgrimsherberg en schelpenroute Santiago in Houthem

Op 7 maart werd Houthem – Sint Gerlach bezocht door maar liefst 100 pelgrims die van plan zijn om de wereldberoemde pelgrimsroute naar Santiago de Compostella te voet of per fiets te gaan. De pelgrims bezochten een bijeenkomst van het Sint Jacobsgenootschap en konden voor het eerst een deel van de nieuwe schelpenroute (bewegwijzering) lopen. Deze nieuwe route brengt hen bij de gerenoveerde refugio (pelgrimsherberg) naast de Houthemse parochiekerk.

Nu door het Jacobsgenootschap besloten is om Houthem ook op te nemen in de hoofdroute vanuit Roermond/Sittard naar Maastricht, bestaat er een actuele en historische aanleiding om de betekenis en uitstraling van deze route te markeren door het opwaarderen van de bewegwijzering. Deze bewegwijzering bestaat uit een serie bronzen schelpen met de gestileerde Santiago-schelp erop. Dit is gerealiseerd door een projectgroep vanuit het Dorpsplatform “Wij Houthem Sint Gerlach” en de hulp van vele sponsoren. De schelpen worden in de grond bevestigd en in de regio komen op diverse kruispunten van pelgrimswegen afstand- en wegwijzers van de route naar Santiago de Compostella. De schelpen zijn samen met stenen zuilen in Haasdal/Schimmert en Sibbe/Vilt herkenbare wegwijzers voor de pelgrims, die via onze regio onderweg zijn naar Spanje.

Het Buitengoed stimuleert het aanbrengen van themaroutes in het gebied en heeft een aantal schelpen en een routesteen gesponsord.

Opening nieuwe refugio als pelgrimsherberg

Om de pelgrims naar Sint Gerlachus of onderweg naar Santiago nog beter te kunnen opvangen in Houthem is de pelgrimsherberg (refugio) vernieuwd en is er tegelijk een nieuwe parochiezaal gerealiseerd. De nieuwe refugio werd op 7 maart feestelijk ingewijd door plebaan Merkx, prior van de broederschap St.Jacobus uit Roermond.

De markering van de route naar Santiago in en rondom pelgrimsoord Houthem – Sint Gerlach is een initiatief van de werkgroep Cultuur van het Dorpsplatform “Wij Houthem Sint Gerlach”. De vernieuwing van de refugio en realisatie van de parochiezaal komt vanuit het kerkbestuur van de H. Gerlachus.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>