De schaapjes bij de drie poorten
De schaapjes bij de drie poorten

Schapen helpen Buitengoed aan biodiversiteit

In het najaar van 2016 is op initiatief van natuurbeheerorganisatie Sjoen Graas op de boomweide van De Drie Poorten een schaapskudde neergestreken. De schapen hebben het gebied inmiddels alweer verlaten, maar door de begrazing is een dichte, gezonde grasmat ontstaan. Doordat de schapen via hun vacht zaadjes uit andere begrazingsgebieden hebben meegebracht, is in de Drie Poorten  meer biodiversiteit en variatie ontstaan. De volgende grazers die het gebied in 2017 bezoeken, is een kudde Lakenvelder koeien, een runderras dat herkenbaar is aan de witte band.

De pilot stadslandbouw De Drie Poorten is in maart 2015 van start gegaan in het gebied tussen Buitenplaats Vaeshartelt en Landgoed Kruisdonk. De pilot is in juli 2014 door de gemeente  uitgeschreven als prijsvraag  in de vorm van een open oproep. Uit de inzendingen is het samenwerkingsproject De Drie Poorten van ondernemers Stefan Muijtjens en Mark Daemen door de onafhankelijke commissie beoordeeld als best passende initiatief. Voor uitvoering van het plan hebben de initiatiefnemers de gemeentegronden tussen Buitenplaats Vaeshartelt en landgoed Kruisdonk gratis van de gemeente in bruikleen gekregen voor een periode van vijf jaar. Het plan bestaat uit verschillende onderdelen: landschapsbeheer, stadstuinbouw en bio-based. Doel van het plan is om de relatie tussen mens, natuur, landschap en streeklandbouw te versterken. 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>