Kasteel Limbricht

Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen digitaal bereikbaar

In 2014 is stichting digitaal portaal voor Nederlandse Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) opgericht. De stichting brengt Nederlandse kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen meer onder de aandacht van een landelijk publiek. Ruim 80 kastelen, historische buitenplaatsen, landgoederen (KBL) en aanverwante organisaties zijn als donateur (Vriend) bij dit initiatief aangesloten. Ook zijn vier provincies en vijf gemeentes betrokken.

Wat doet sKBL?

Een belangrijk doel van sKBL is om het publiek meer en beter te informeren wat er op de Nederlandse KBL al dan niet mogelijk is. Daarom is op www.skbl.nl met behulp van handige zoeksleutels veel bezoekersinformatie te vinden over honderden KBL. Voorts biedt de site een dagelijkse update van wat er in ons land op KBL aan activiteiten, excursies, exposities en andere leuke evenementen wordt georganiseerd. Daarom streeft sKBL ook naar positieve media aandacht. Informatieve berichten over dit mooie erfgoed maar ook over de zorgen van besturen, eigenaren en directies van KBL zijn belangrijk voor het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor dit erfgoed. Zodoende creëert sKBL meer begrip voor de kostbare en complexe beheer- en instandhoudingproblematiek dat met dit monumentale erfgoed samenhangt.

sKBL streeft ook naar betere verbinding en wisselwerking tussen particuliere eigenaren, natuurbeheerders, directies van kasteelmusea en KBL waarop horeca, bedrijven of zorginstellingen zijn gevestigd. Kennis en ervaringen met elkaar delen en samen zoeken naar wat verbindt, is voor veel direct betrokkenen nuttig en belangrijk. Bovendien noodzaakt de toekomst eigenaren, directies en beheerders om meer in te zetten op zelfredzaamheid en op samenwerking. Zo worden op talrijke KBL steeds vrijwilligers ingezet bij het behoud en beheer en dus werkt sKBL nauw samen met partijen die zich voor deze doelen inspannen zoals bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De provincies spelen voor de KBL een belangrijke rol. Immers de landelijke overheid delegeerde dit onderwerp vrijwel volledig naar de twaalf provinciale besturen. Voor sKBL is het daarom van grote waarde dat inmiddels vier provincies (Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland) en vijf gemeentes (Utrechtse Heuvelrug, Rheden, Bloemendaal, Wassenaar en Heemstede) zich met dit initiatief hebben verbonden. Hiermee is interprovinciaal overleg over KBL een van de activiteiten van de stichting. Tot slot: over de vele Nederlandse KBL is in het buitenland vrijwel niets bekend. Niet vreemd als men weet dat er niet of nauwelijks boeken of gidsen zijn die de buitenlandse bezoekers aan ons land in hun taal informeren over deze mooie cultuurgroene erfgoederen. Ook hier wil sKBL verandering in brengen, bijvoorbeeld door meer buitenlandse touroperators te wijzen op de ongekende mogelijkheden van de Nederlandse KBL.

Vrienden van sKBL
De 80 Vrienden van sKBL, waaronder de buitenplaats Het Gasthuis in Bemelen en kasteelruïne Bleijenbeek te Afferden, hebben toegang tot een besloten platform waar ervaringen kunnen worden gedeeld en vragen worden gesteld. Vrienden van sKBL vormen een netwerk waarin KBL en aanverwante organisaties samen op kunnen trekken. U bent vriend met een financiële bijdrage van tenminste 500 euro. Buitengoed onderschrijft de doelstellingen van SKBL en draagt per vriend 100 euro bij (max. 10 vrienden). Hiernaast wordt Buitengoed bij meer dan drie vrienden uit het Buitengoed ook vriend om vanuit de gezamenlijkheid kennis te delen met andere SKBL vrienden. Bent u vriend geworden en wilt u de 100 euro vanuit het Buitengoed terug krijgen stuur dan een mail aan  cgc.macheels@buitengoedgeulmaas.nl

Meer informatie vindt u op www.skbl.nl

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>