Studenten onderzoek vegacentrum

Het verhaal van de studenten en initiatiefnemers vega centrum

Tijdens één van de inspiratiesessies in het voorjaar van 2014 werd door Annie Debie het idee geopperd om een vegetarisch zorgcentrum te starten in één van de landgoederen in Buitengoed Geul & Maas. Maar is dat haalbaar? Is hier een doelgroep voor en hoe ga je dit starten? Studenten van Hotel Management School Maastricht hebben hier onderzoek naar gedaan. “Wat is het meest passende concept voor een vegacentrum in de regio Buitengoed Geul & Maas?”

Een uitgebreid marktonderzoek heeft antwoord gegeven op deze vraag. Zo zijn er vergelijkingscijfers over landelijke en regionale gegevens bekend, landelijk is 4% van de bevolking vegetariërs, in Zuid-Limburg is dit 3%, maar daarentegen zijn er in Zuid-Limburg meer flexitariërs (mensen die bewust minder vlees/vis eten) dan in Nederland. 41% in Zuid-Limburg tegenover 35% landelijk.

Villa 80/20
Een louter vegetarisch/veganistisch zorgcentrum zou niet levensvatbaar zijn vanwege het politieke klimaat, een te kleine regionale doelgroep en financiële risico’s. Maar als het concept wordt aangepast, dan zijn er volgens het onderzoek wel mogelijkheden. Dit is het zogenaamd 80/20 concept. In dit concept komt er een multifunctioneel centrum dat als ontmoetingsplek fungeert voor geïnteresseerden. Tevens wordt er voorlichting gegeven, is er een proeflokaal waar bezoekers kennis kunnen maken met de biologische en vegetarische keuken. Vlees en vis worden niet geheel uitgesloten, maar spelen een ondergeschikte rol zoals in het succesvolle concept Villa Augustus in Dordrecht. Op basis van het onderzoek, onderbouwd en aangevuld met strategische adviezen, schatten de studenten in dat een vergelijkbaar concept in Buitengoed Geul & Maas een hoog haalbaarheidsgehalte heeft.

Vervolg
Initiatiefneemster Annie Debie is zeer verheugd met de mogelijkheden voor een vegacentrum en gaat aan de slag om het concept handen en voeten te geven. Vanuit het Buitengoed denken we mee over mogelijke koppelkansen met concepten op het gebied van streekproductie en multifunctionele centra.

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport

Klik hier voor de bijlagen van het onderzoeksrapport

Klik hier voor het adviesrapport

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>