Wethouder Vankan onthuld het bouwbord

start ‘verbindings-as’ Buitengoed Geul & Maas

Op maandag 30 januari zijn de werkzaamheden gestart voor reconstructie van de provinciale weg tussen Strabeek en Houthem. Hiermee is een begin gemaakt voor de eerste schakel van de nieuwe verbindingsas in Buitengoed Geul & Maas. Het Buitengoed is een aaneenschakeling van kastelen en landgoederen in de monumentengemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. De reconstructie van de oude provinciale weg door Houthem is wellicht al voor de zomervakantie gereed. Tot die tijd is er een omleidingsroute voor het verkeer.  

Het creatieve brein van de verbindingsas wordt gevormd door de medewerkers van Bureau Heusschen Copier in Gulpen. Zij maakten het ontwerp voor de  nieuwe verbindingsweg, die van de achterzijde van station Maastricht tot aan Schin op Geul loopt.  

De nieuwe verbindingsas  krijgt een duidelijk herkenbaar gezicht.  Ongeacht of je in Maastricht, Meerssen of Valkenburg aan de Geul bent: straatklinkers, stoepranden, opritten, bestratingspatroon en beplantingskeuze ademen Buitengoed Geul & Maas. Het nieuwe straatprofiel zorgt bovendien voor meer verkeersveiligheid van weggebruikers en omwonenden. 

De BGM gebiedsvisie is de verbeelding van het samenwerkingsproject van de gemeente Maastricht, de gemeente Meerssen, de gemeente Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg.  De volgende ‘wervel’ die wordt opgepakt ligt in de gemeente Meerssen, ter hoogte van Rothem.

Omdat de Verbindings-as door het BGM zowel letterlijk en figuurlijk als een belangrijk verbindend  element wordt beschouwd wordt deze reconstructie financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Buitengoed en de Provincie Limburg.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>