Het verhaal van… Land Art 2016 in Buitengoed Geul & Maas

Dit jaar is het alweer de derde keer dat International Land Art Maastricht haar tweejaarlijkse evenement organiseert in Buitengoed Geul & Maas. Met dit outdoor-kunstevenement wil de organisatie het publiek op een bijzondere manier laten kijken naar het  omringende buitengebied.

Tijdelijke kunstroute 
Omdat in het Buitengoed een nieuwe fietsroute is aangelegd, is er dit jaar voor gekozen om kunst en infrastructuur – zij het tijdelijk - aan elkaar te koppelen.  Voor de organisatie deed zich vervolgens de vraag voor hoe je binnen een tijdsbestek van enkele maanden 27 kunstwerken van evenzoveel kunstenaars op de juiste locatie geplaatst krijgt. Kom zelf kijken of dit gelukt is - en breng uw stem uit voor het kunstwerk dat naar uw mening de publieksprijs verdient!

Houten paal als uitgangspunt
Voor de organisatie deed zich vervolgens de vraag voor hoe je binnen een tijdsbestek van enkele maanden 27 kunstwerken van evenzoveel kunstenaars op de juiste locatie geplaatst krijgt. Voor dit doel werd het volgende bedacht: elke kunstenaar kreeg de opdracht mee, om bij het vervaardigen van zijn nieuwe land art-kunstwerk een 250 cm lange ronde paal met een diameter van 18 cm als uitgangspunt te nemen. De houten paal mocht op alle mogelijke manieren worden bewerkt en er mochten naar eigen inzicht zaken worden toegevoegd.  De voet van het kunstwerk moest echter op eenvoudige wijze in de grond geplaatst kunnen worden.

Open oproep
Via een open  oproep hebben zich vervolgens bijzonder enthousiaste kunstenaars gemeld voor deelname aan het evenement. Dankzij de grote verscheidenheid aan locaties, bleek het voor de organisatie mogelijk om de al even grote verscheidenheid aan kunstwerken te koppelen aan daarvoor geschikte locaties. U kunt de kunstroute nog tot eind september bezichtigen. Daarna kunnen de kunstenaars weer vrij beschikken over hun werk.

Boekje Kunstroute Buitengoed Geul & Maas
Tijdens de officiële opening op 14 mei werd het boekje Kunstroute Buitengoed Geul & Maas met trots gepresenteerd. Dit boekje bevat een routekaart en foto’s met beschrijving van alle 27 kunstwerken. De boekjes zijn gratis te verkrijgen bij diverse landgoederen/buitenplaatsen, bij VVV Zuid-Limburg en bij de publieksbalies (KCC) van de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. Zie hier het kunstboekje online met alle kunstwerken erin gefotografeerd door Aron Nijs fotografie

Breng uw stem uit
Vindt u dat een bepaald kunstwerk aan de land art-kunstroute in Buitengoed Geul & Maas de publieksprijs verdiend? Breng uw stem uit. De uitreiking van de pubieksprijs vindt plaats in het  weekend van Open Monumenten Dag op 10 en 11 september. U kunt nog stemmen tot 15 augustus (het winformulier

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>