Er valt nog heel wat te ontdekken…

We zitten nu midden in een proces van transitie in het Buitengoed Geul & Maas. De ondernemers zijn aan zet. Marc Heusschen en Camille Oostwegel bundelden de krachten en namen het initiatief. Maar het succes gaat afhankelijk zijn van de bredere gezamenlijke inspanning. De spelregels zijn veranderd maar met nieuwe kansen die het ontdekken waard zijn.

Vertrouwen
Alles begint met elkaar leren kennen. Daar begint het vertrouwen in elkaar en het besef dat we het samen moeten doen als we er een eenheid van willen maken. We weten dat de commerciële mogelijkheden tussen toeristische polen als Valkenburg en het A-merk Maastricht groot zijn. Het verbindende parelsnoer Buitengoed Geul & Maas wacht er op om ontdekt en uitgebouwd te worden. Op grote en kleine schaal. Met de ambitie om van het Buitengoed Geul & Maas een merk te maken. Denk eens aan de Champagnestreek. Alles wat die naam draagt heeft meteen een enorm kwaliteitslabel. Om tot een totale beleving te komen van het gebied moeten alle verhalen verteld worden. De gast moet een aanbod krijgen dat stimuleert om langer te blijven en mag nooit de indruk krijgen dat hij/zij alles al heeft gezien. Er valt altijd nog wat te ontdekken.

Doelen en ambities
We moeten elkaar ook iets gunnen. We zijn begonnen op Buitenplaats Vaeshartelt  2 oktober waar een selecte groep buitengewone ondernemers werd uitgenodigd om samen doelen en ambities te formuleren. We hebben gevraagd wat het BGM betekend heeft voor iedereen. Waar particulier initiatief en overheidsparticipatie elkaar gevonden hebben. Maar ook wat ze gemist hebben. Zo kregen we steeds een beter beeld hoe mensen en ideeën te verbinden.  Door ons voor elkaar open te stellen krijgen we inzicht en begrip voor elkaars business en wat we kunnen betekenen voor elkaar. Duidelijker werd ook hoe we het Buitengoed Geul & Maas moeten organiseren, faciliteren, verbinden, adviseren, beheren, realiseren en regisseren.

Investeren
Zonder investering komt er nooit iets van de grond. Om ons te organiseren en een vuist te maken hebben we fondsen nodig. Dat zal duidelijk zijn. De structuur van de organisatie heeft een Front-office (de beleving, de invulling, het beeld naar buiten) en een Back-office (alles wat er achter zit, marketing,  programmering overheidscontact enz.) nodig. Dat is ons plan. Tot nu toe is de marketing nog onderontwikkeld gebleven. Waar willen we met het gebied naar toe? Waar willen we over 5 jaar staan? We vragen alle ondernemers met concrete plannen voor het Buitengoed te komen. Korte termijn projecten die binnen handbereik liggen maar ook meer visionaire lange termijn projecten. Alles wat er aan ideeën is in kaart brengen om vervolgens de plannen te kiezen die het best binnen de doelen, visie en marketingstrategie passen.

Plan de campagne
Na Vaeshartelt hebben we in kleinere groep de zaken scherper gesteld en zijn op zoek naar meer draagvlak. Iedereen die aanwezig was bij Vliek ontvangt ook een uitnodiging om op 23 november om 3 uur naar Ontmoet Anna in Meerssen te komen. 23 november gaan we na een korte terugblik en presentatie van het plan de campagne in kleine werkgroepen alle extra ideeën verzamelen. Samen met iedereen die het Buitengoed een warm hart toedraagt willen we de marsroute voortzettenen: op 5 december presenteren we ons plan de campagne aan een aantal leden van de stuurgroep BGM tijdens een informele werksessie om vervolgens 8 februari een concreet plan van aanpak voor de organisatie en programmaplan formeel aan te bieden aan de stuurgroep. Kortom, 23 november valt er bij Ontmoet Anna heel wat te ontdekken…

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>