Weerterhof
Weerterhof

Herbestemming Weerterhof Bunde: uitvaartcentrum en crematorium

De voormalige boerenhoeve Weerterhof ligt in het buurtschap Weert in Meerssen.  De eigenaar, bouwbedrijf van de Ven uit Veghel en uitvaartonderneming Yarden,  willen het complex verbouwen tot kleinschalig crematorium en uitvaartcentrum. Hierbij willen zij de karakteristieke opzet van het rijksmonument en de landschappelijke inrichting zoveel mogelijk respecteren en deze kwaliteiten inzetten bij de nieuwe functie. De aanpak van het project is een goed voorbeeld van de doorvertaling van de visie voor Buitengoed Geul & Maas. Behalve de herbestemming van het monument is tevens het versterken van de ecologische verbinding langs de Geul een belangrijk onderdeel van het project. Het vormt een onderdeel van de verbinding  tussen het Geuldal en de Grensmaas.

Het nieuwe ontwerp
Bij het nieuwe ontwerp van het gebouw ( ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van een kleinschalig crematorium en uitvaartcentrum) door AIR Architectuur wordt de karakteristieke opzet van het monument, zowel exterieur als interieur,  zoveel als mogelijk gerespecteerd. In het landschapsplan worden zoveel mogelijk (historische) structuren intact gelaten en waar mogelijk versterkt. De oorspronkelijk indeling van de kavel  in verschillende functies en sferen (moestuin, boomgaard, lusthof rond de boerderij) wordt als leidraad gebruikt. Ook worden de vroegere assen die door het gebied lopen  versterkt. Aan de oostzijde van het complex wordt een parkeervoorziening gerealiseerd die met meidoornhagen wordt afgeschermd en die als boomgaard wordt ingeplant. Langs de Geul wordt een strook met nieuwe natuur voorzien van struweelachtige beplanting en ruige grasvlakten. Het pad dat langs het gebied loopt zal worden opgenomen in het fietsroutenetwerk dat wordt gerealiseerd in het kader van het project Buitengoed Geul & Maas.
De plannen zijn afgestemd met en goed gekeurd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie Limburg en het Waterschap.

Planning
Momenteel wordt de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project voorbereid. De inspraakprocedure in het kader van het voorontwerpbestemmingsplan is afgerond.  Zodra de initiatiefnemers en de gemeente Meerssen de gemaakte afspraken hebben vastgelegd en alle noodzakelijke stukken gereed zijn  zal het ontwerp bestemmingsplan in procedure worden gebracht. De initiatiefnemers willen gebruik maken van de coördinatieregeling  waarbij het mogelijk is de procedures voor de omgevingsvergunning en bestemmingsplan gelijktijdig te laten verlopen. 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>