Weerterhof
Weerterhof

Herbestemming Weerterhof Bunde: uitvaartcentrum en crematorium

De voormalige boerenhoeve Weerterhof ligt in het buurtschap Weert in Meerssen.  De eigenaar, bouwbedrijf van de Ven uit Veghel en uitvaartonderneming Yarden,  willen het complex verbouwen tot kleinschalig crematorium en uitvaartcentrum. Hierbij willen zij de karakteristieke opzet van het rijksmonument en de landschappelijke inrichting zoveel mogelijk respecteren en deze kwaliteiten inzetten bij de nieuwe functie. De aanpak van het project is een goed voorbeeld van de doorvertaling van de visie voor Buitengoed Geul & Maas. Behalve de herbestemming van het monument is tevens het versterken van de ecologische verbinding langs de Geul een belangrijk onderdeel van het project. Het vormt een onderdeel van de verbinding  tussen het Geuldal en de Grensmaas.

Het nieuwe ontwerp
Bij het nieuwe ontwerp van het gebouw ( ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van een kleinschalig crematorium en uitvaartcentrum) door AIR Architectuur wordt de karakteristieke opzet van het monument, zowel exterieur als interieur,  zoveel als mogelijk gerespecteerd. In het landschapsplan worden zoveel mogelijk (historische) structuren intact gelaten en waar mogelijk versterkt. De oorspronkelijk indeling van de kavel  in verschillende functies en sferen (moestuin, boomgaard, lusthof rond de boerderij) wordt als leidraad gebruikt. Ook worden de vroegere assen die door het gebied lopen  versterkt. Aan de oostzijde van het complex wordt een parkeervoorziening gerealiseerd die met meidoornhagen wordt afgeschermd en die als boomgaard wordt ingeplant. Langs de Geul wordt een strook met nieuwe natuur voorzien van struweelachtige beplanting en ruige grasvlakten. Het pad dat langs het gebied loopt zal worden opgenomen in het fietsroutenetwerk dat wordt gerealiseerd in het kader van het project Buitengoed Geul & Maas.
De plannen zijn afgestemd met en goed gekeurd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie Limburg en het Waterschap.

Planning
Momenteel wordt de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project voorbereid. De inspraakprocedure in het kader van het voorontwerpbestemmingsplan is afgerond.  Zodra de initiatiefnemers en de gemeente Meerssen de gemaakte afspraken hebben vastgelegd en alle noodzakelijke stukken gereed zijn  zal het ontwerp bestemmingsplan in procedure worden gebracht. De initiatiefnemers willen gebruik maken van de coördinatieregeling  waarbij het mogelijk is de procedures voor de omgevingsvergunning en bestemmingsplan gelijktijdig te laten verlopen. 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>