Hoofdkantoor van WRO
Water en molens
Diverse wateren in BGM

Het verhaal van waterschap Roer en Overmaas

Water, beekbodem, oevers en grondwater hangen nauw met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Dit noemen we het watersysteem. Zo ook in het Buitengoed Geul en Maas. De beekherstelprojecten die het waterschap uitvoert aan de Kanjel en Gelei, hebben als doel om de natuurlijke slingering (meandering) weer terug te brengen. Hierdoor komt er dynamiek in de beek en kunnen er meer planten- en diersoorten leven. Dankzij een ‘waterinlaatconstructie’ bij de Rothemermolen wordt het water verdeeld tussen Geul, Kanjel en Gelei. Zo stroomt er altijd zo’n 100 liter water per seconde naar de Kanjel. Met een zandvang wordt slib opgevangen. Door al deze maatregelen kan het water goed kan doorstromen.

Het waterschap gaat in Meerssen een aantal regenwaterbuffers aanleggen bij de Watervalderbeek. Daarmee wordt water- en modderoverlast bij hevige regenbuien voorkomen en vermindert het wegspoelen van landbouwgrond.

In het Buitengoed Geul & Maas komen een aantal watermolens voor. Door het hoogteverschil in het gebied en de snelstromende beken, kan water met een flinke kracht een molenrad laten draaien om energie op te wekken voor bijvoorbeeld het malen van graan of persen van olie. Voorbeelden zijn de Geulhemermolen en de Rothemermolen. 

Meer informatie over het waterschap(swerk) is te vinden op www.overmaas.nl, via Twitter @roerenovermaas en Facebook. 

Bekijk hier ons filmpje over Molens en Water

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Brug ‘Heerlijkheid’ in Schin op Geul geopend met nieuwe fietsknooppunten in Buitengoed Geul & Maas
Dinsdag 5 december is de brug over de Geul bij Schin op Geul feestelijk in gebruik genomen. De brug vormt de laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst in en rondom Valkenburg en Meerssen. Om iedereen goed op weg te helpen is er speciaal voor dit project een nieuwe (achtste) druk uitgekomen van de Zuid-Limburgse fietskaart en is de fietsrouteplanner (te vinden via opdefietsinzuidlimburg.nl) bijgewerkt. Het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk heeft door dit project een kwaliteitsboost gekregen.Lees meer >>

Bijeenkomst 23 november 2017
23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen.Lees meer >>